Studentenflat achter Hogeschool Leiden

Over

Thema

Kennisbijeenkomst op Hogeschool Leiden: waarheid en perspectief

11 mei 2022 - Op dinsdag 10 mei kwamen docenten en medewerkers van de zes Randstadhogescholen naar Leiden voor een speciale kennisdelingsbijeenkomst.

De bijeenkomst, georganiseerd door de werkgroep Grootstedelijke Vraagstukken, had als titel: 'Waarheid vanuit verschillende perspectieven'.

'De waarheid' in wetenschappelijke zin

Nadat presentatrice Frowine den Oudendammer de aanwezigen kort welkom had geheten, gaf ze woord aan Angelien Sanderman. De collegevoorzitter van Hogeschool Leiden sprak over het belang en de complexiteit van 'de waarheid', zeker in wetenschappelijke zin. Wie heeft bijvoorbeeld patent op kennis, vroeg ze zich hardop af. In deze tijd van post truth en fake news is de waarheid sowieso soms moeilijk vast te stellen, aldus Angelien. Toch sloot zij met een positieve noot af, door te wijzen op een recent onderzoek van het Rathenau Instituut: daaruit blijkt dat het vertrouwen in de wetenschap groter is dan in bijvoorbeeld de politiek of het bedrijfsleven. 

Inclusieve taal 

Daarna was het de beurt aan antropoloog Naomi van Stapele, lector Inclusive Education van de Haagse Hogeschool. In haar keynote toespraak, 'Waarheid, beleving en perspectief: Student-led pedagogy voor inclusiever hoger onderwijs', nam zij begrippen als 'feiten', 'waarheid' en 'perspectieven' onder de loep. Met name de gevolgen van verschillende perspectieven op een kwestie kunnen groot zijn, gaf zij aan.

Ook besteedde zij aandacht aan het verschil tussen 'waarheid' in de publieke ruimte en 'waarheid' in de klas, en deelde eigen ervaringen op dit gebied. Zij riep de aanwezigen op om zich bewust te zijn van het eigen gedrag en de eigen overtuigingen. Ook pleitte zij ervoor om, samen met de studenten, een eigen, inclusieve taal in de klas te ontwikkelen. Na afloop van haar toespraak konden de aanwezigen vragen stellen aan Van Stapele.  

Vervolgens gingen de aanwezigen uiteen om in groepjes verschillende workshops te volgen. Men kon kiezen uit bijvoorbeeld 'Kritisch Denken aanleren?', 'Leerteamleren: dialogisch oefenen in perspectiefwisseling' en 'Perspectief van inclusief curriculum'. De bijeenkomst werd afgesloten in de plenaire zaal, waar de deelnemers werden getrakteerd op een spoken word-bijdrage van Rick Ter Stal.

Bekijk de keynote van Naomi van Stapele ( pdf, 1.97 MB )

R6 hogescholen presentatie waarheid vanuit verschillende perspectieven