Hogeschool Leiden

Over

Thema

Kabinet presenteert steunpakket onderwijs

18 februari 2021 - Gisteren presenteerde het kabinet het zogenoemde ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Door een steunpakket van 8,5 miljard euro beschikbaar te stellen wil zij de gevolgen van de coronacrisis voor het Nederlandse onderwijs opvangen.

Dit geld is bedoeld voor zowel de onderwijsinstellingen als de studenten. Voor het hoger beroepsonderwijs zijn onder andere de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Studenten krijgen volgend jaar een korting van 50% op het college- of lesgeld.
  • Studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun aanvullende beurs krijgen een tegemoetkoming.
  • Het studentenreisproduct wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor studenten die meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.
  • Er komt extra geld voor mentale ondersteuning door meer studie- en studentbegeleiding voor de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang.
  • Onderwijsinstellingen worden vanaf volgend jaar gecompenseerd voor de enorme toestroom van studenten als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om een structureel bedrag van 645 miljoen euro. 
Sander van den Eijden | voorzitter CvB

"Het Nationaal Programma Onderwijs is zeer welkom. Vanuit het onderwijs klonk al langere tijd de roep om studenten meer tijd en ruimte te geven om hun opleiding te voltooien, daar hebben we zelf ook voor gepleit. Dankzij dit steunpakket krijgt het onderwijs nu de middelen om de verwachte groei van het aantal studenten op te vangen, maar ook om begeleiding te bieden waar dat nodig is. Dat is erg goed nieuws."

Sander van den Eijden | voorzitter CvB

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar hier lijkt voldoende steun voor te zijn. Meer informatie over programma vind je op de website van de Rijksoverheid