De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Wat weet jij van de andere opleidingen Gezondheidszorg?

Interprofessioneel werken binnen de zorg. Professionals krijgen er steeds meer mee te maken, en studenten vanaf nu ook.

Binnen de Faculteit Gezondheidszorg werken studenten Fysiotherapie, Verpleegkunde en Kunstzinnige therapie tijdens een zogenaamde IPO-week of -dag intensief samen. IPO staat voor ‘Interprofessioneel Opleiden’. Doel is om elkaars disciplines beter te leren kennen en/of tot een gezamenlijk zorgplan te komen. Eerste- en tweedejaars beten afgelopen maand het spits af.

Eerstejaars IPO-dag

Op maandagmiddag 13 maart hebben alle eerstejaars studenten Gezondheidszorg nader kennisgemaakt met elkaars opleidingen en lectoraten.Tijdens de aftrap van deze bijzondere dag stond één onderdeel centraal: het ontkrachten van de hardnekkige vooroordelen over elkaars opleiding. In een sketch werden studenten geconfronteerd met vastgeroeste ideeën en clichés, maar kregen zij ook de kans deze onderuit te halen. Een mooie eerste kennismaking.

Daarna was het tijd voor ‘serious gaming’; in drie rondes speelden deelnemers een spel bij de verschillende opleidingen of een lectoraat. Studenten kregen aan de hand van een opdracht een mooi inkijkje in elkaars opleiding. Kwam je bij je eigen opleiding? Dan nam je de overige studenten op sleeptouw. Een mooie manier om je opleiding aan medestudenten uit te leggen.

Een game speel je niet voor niets. Nadat na het afronden van de verschillende opdrachten, was het tijd voor het eindspel. Waren studenten in staat effectief samen te werken? Aan de hand van een ziektebeeld hebben zij gezamenlijk einddoelen voor een patiënt bepaald. Teams die expertise uit de verschillende opleidingsdomeinen combineerden, kregen extra punten.

Tweedejaars IPO-week

Direct na de toetsweek  van begin februari, startte de Faculteit Gezondheidszorg een bijzonder project: een IPO-week (Interprofessioneel Opleiden) voor alle tweedejaars Fysiotherapie, Verpleegkunde en Kunstzinnige Therapie.

Interprofessioneel Opleiden (IPO) tweedejaars Fysiotherapie, Verpleegkunde en Kunstzinnige Therapie.

In deze week keken de studenten van de drie opleidingen bij elkaar in de keuken, kregen ze een interprofessionele workshop en werkten ze samen aan een zorgplan voor een patiëntencasus.

Tijdens de aftrap van de IPO-week vertelden professionals hoe zij deze vorm van samenwerken in de praktijk vormgeven. Hun belangrijkste boodschap aan onze studenten: luister naar wat een andere professional inbrengt, dit kunnen juist de blinde vlekken zijn die jij hebt. Samenwerken betekent duidelijk uitleggen wat jouw rol en expertise is, en onderzoeken hoe je deze kunt afstemmen met andere rollen en expertises.

Bekijk de impressie van deze week