Challengedag IP - opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherpapie | Hogeschool Leiden

Over

Thema

Reanimeren en rolstoel wheelies tijdens challengedag

9 maart 2020 – Tijdens de Interprofessionele Challengedag leren eerstejaarsstudenten Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie (Hogeschool Leiden) op een interactieve wijze interprofessioneel (IP) samenwerken.

Stel: je bent inmiddels 15 jaar met pensioen en ligt in het ziekenhuis omdat je een nieuwe heup nodig hebt. Je bent flink afgevallen om deze operatie te mogen ondergaan. Ook heb je hartproblemen en bent daardoor wat angstig om inspanning te leveren. Na de operatie moet je direct op de been om te revalideren.

Je kunt dan zomaar te maken hebben met een tiental verschillende zorgprofessionals: artsen (cardio, orthopedie, anesthesie, huisarts), verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtist en wellicht een vaktherapeut of psycholoog. Om ervoor te zorgen dat deze zorgprofessionals met elkaar de beste zorg leveren is het nodig dat ze weten wie wat doet, dat ze elkaars taal verstaan en open staan voor adviezen en ideeën van andere disciplines, zodat zorg op elkaar wordt afgestemd. Dit noemen we ook wel interprofessioneel (IP) samenwerken.

Interprofessioneel samenwerken vanaf jaar 1

Studenten van de Opleiding tot Fysiotherapeut, Opleiding tot Verpleegkundige en de opleiding Vaktherapie van Hogeschool Leiden leren dit interprofessioneel (IP) samenwerken al tijdens hun opleiding. In het eerste jaar tijdens de Challengedag. In het tweede jaar tijdens een Interprofessionele week.

Reanimeren, goed je handen wassen en rolstoel wheelies

Tijdens de Challengedag op 9 maart 2020 streden ruim 250 studenten in interprofessionele teams bij 18 verschillende challenges voor twee mooie prijzen. In iedere challenge leerden studenten iets van één van de opleidingen zoals reanimeren, echt goed je handen wassen, je teamnaam in een kunstwerk verwerken, body percussion, een rolstoel wheelie maken, zo veel mogelijk vermogen leveren op een fiets.

Studenten doen een rolsteol wheelie tijdens de Challengedag IP - opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherpapie | Hogeschool Leiden

Tijdens een afsluitende borrel met een optreden van de Hogesoulband ontving het winnende team de hoofdprijs: met het team lunchen bij Brownies en Downies om daar met elkaar een keuze te maken welke gastdocent de IP week van volgend jaar opent. Ook werden er drie toegangskaarten voor een congres over interprofessioneel samenwerken verloot.

Dankzij de inzet van enthousiaste ouderejaars studenten, docenten en ondersteuners van alle opleidingen was deze IP dag wederom een enorm succes.