Hogeschool Leiden

Over

Thema

Subsidie voor onderzoek naar een geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt

1 september 2018 - Vanaf 1 september 2018 gaat het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, samen met een groot aantal partners uit de bloembollen sector, twee jaar lang onderzoek doen naar een geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt.

Het project wordt deels gefinancierd met een RAAK-mkb subsidie en deels door de deelnemers zelf. De RAAK-mkb regeling van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA stimuleert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb, die gericht zijn op kennisontwikkeling en -toepassing. 

Van chemisch gestuurde teelt naar duurzame teelt

De aanleiding voor het project is de enorme uitdaging voor de bollensector om van een chemisch gestuurde teelt over te gaan naar een meer duurzame, natuurlijke teelt. De bodem speelt hierbij een cruciale rol. De bodem behoort een grote rijkdom aan bodemleven te bevatten, de zogenaamde bodembiodiversiteit. Dit ecosysteem zorgt voor allerlei processen die van cruciaal belang zijn voor de groei van gewassen. De organismen in de bodem zorgen voor omzettingen van organisch materiaal naar essentiële nutriënten voor het gewas (kringlopen), een goede structuur van de bodem, en stimulering van wortel- en plantengroei via bijvoorbeeld voedingsstoffen en groeihormonen. Een lage diversiteit van het bodemleven kan resulteren in een verminderde weerbaarheid van het gewas en vormt een verhoogd risico op het ontstaan van ziekten en plagen. Ziekteverwekkende micro-organismen vormen doorgaans een minderheid in het bodem ecosysteem. In een evenwichtig ecosysteem zijn het aantal ziekteverwekkers gereduceerd aanwezig en is de weerbaarheid van de gewassen tegen ziekten en plagen verhoogd.

Bodemmaatregelen

Een evenwichtige geschikte bodem voor de tulp of elk ander gewas vereist precisie microbiologie voor het verkrijgen van de juiste op het gewas afgestemde microbiologische flora van de bodem. Hiervoor worden maatregelen genomen zoals het toevoegen van (micro) organismen met antagonistische werking tegen ziekten en plagen en van groeibevorderaars zoals mycorrhiza en andere grondverbeteringsmethoden. Om het effect van deze bodemmaatregelen te kunnen monitoren zal een “metagenomics” platform worden ontwikkeld waarmee de bodem (micro)biologie zo volledig mogelijk taxonomisch en functioneel in kaart kan worden gebracht. Dit geeft de mogelijkheid om bodemkwaliteitsindicatoren en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen voor het optimaal geschikt maken van de bodem voor de teelt van een bepaald gewas. In dit project richt het lectoraat zich specifiek op de teelt van tulpen, maar de methode zal ook toepasbaar zijn op andere teelten.

Samenwerking

Binnen dit onderzoeksproject werkt Hogeschool Leiden onder leiding van lector Willem van Leeuwen samen met een groot aantal partijen. Zes tulpentelers zijn als eindgebruikers actief betrokken. Daarnaast wordt samengewerkt met bedrijven die producten en adviezen leveren ter verbetering van de bodem. Kennisinstellingen (Naturalis en Universiteit Leiden) zorgen voor aanvulling van de aanwezige expertise. Belangenorganisaties (KAVB, Anthos, Greenport D&B, IGH) zijn betrokken om de kennis die het project oplevert breed te kunnen delen in de sector.

Bekijk het nieuwsoverzicht van het lectoraat Innovatieve en Moleculaire Diagnostiek