De vlaggen van de hogeschool

Over

Thema

Samen werken aan ‘Sneldiagnostiek van urineweginfecties’

27 september 2018 - Het project ‘Sneldiagnostiek van urineweginfecties’ richt zich op het verbeteren van de diagnosestelling van urineweginfecties.

Zo kan de infectieveroorzaker sneller worden geïdentificeerd en de patiënt sneller worden geholpen met de juiste antibiotica.

Lector Innovatieve Diagnostiek Willem van Leeuwen trekt in dit project op met de firma Biosparq, dat een apparaat heeft ontwikkeld - de Single Cell MALDI-TOF - dat binnen enkele minuten bacteriën in urinemonsters kan identificeren.

Willem van Leeuwen, lector Innovatieve Moleculaire Diagnostiek
Willem van Leeuwen, lector Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

Database met veelvoorkomende ziekteverwekkers

Om zo effectief mogelijk bacteriën te kunnen opsporen, leggen zij een database aan van de meest voorkomende ziekteverwekkers. Bij de selectie van de soorten voor de database krijgen zij advies van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. De ziekteverwekkers worden verzameld uit urinemonsters afkomstig van twee huisartsenpraktijken, huisartsenlaboratorium Saltro en het Maasstadziekenhuis.

Sneller bepalen van antibioticumgevoeligheid van bacteriën in een urinemonster

Verder doen de partners onderzoek naar de mogelijkheid om met de SC MALDI-TOF de antibioticumgevoeligheid van bacteriën in een urinemonster te bepalen. Urineweginfecties zijn een regelmatig terugkerend probleem voor een aanzienlijk gedeelte van de bevolking. Nu duurt het vaststellen van de infectieveroorzaker enkele weken en soms komt het voor dat de tests negatief uitvallen, terwijl de patiënt nog steeds kampt met een infectie. Intussen krijgt de patiënt een breed spectrum aan antibiotica, wat de kans op antibioticaresistentie vergroot.

Studenten Biologie van het ROC en onze hogeschoolstudenten Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek werken mee aan een groot gedeelte van dit onderzoek. Het project zal worden afgerond in december 2019.

Tijdens de kick-off van dit RAAK Publiek project maakten partners verdere afspraken over de invulling en planning van het project. Het moet duidelijk worden hoe en hoeveel kosten er worden bespaard met SC MALDI-TOF technologie.

Bekijk het nieuwsoverzicht van het lectoraat Innovatieve en Moleculaire Diagnostiek