Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Robot zorgt voor snelle opsporing ziekteverwekkende bacteriën in voedingsmiddelenindustrie

27 september 2018 - Het KIEM Smart Industry-project richt zich op het potentieel van een robot om ziekteverwekkende bacteriën te identificeren en bestrijden.

Willem van Leeuwen, lector Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (IMD), leidt dit KIEM Smart Industry-project. Smart Industry is de slimme inzet van ICT en productietechnologie, waarbij machines onderling met elkaar verbonden zijn en slim kunnen worden aangestuurd.

Search, Identify and Destroy (SID)

De SID (‘Search, Identify and Destroy’)- robot is een concept van de stichting TROIKA. In de robot worden detectie- en identificatieapparatuur gecombineerd met een ontsmettingseenheid, die gericht bepaalde bacteriën van een virus (bacteriofagen) behandelt. Een belangrijke stap bij de ontwikkeling van de SID-robot is naast identificatie van de bacterie, de typering van de bacteriesoort die men wil bestrijden (‘identify’).

De SID (‘Search, Identify and Destroy’)- robot

DNA sequence analyse

Naast het lectoraat IMD en de stichting TROIKA doen ook een aantal bedrijven uit de visverwerkende industrie mee aan dit onderzoek. Binnen de visverwerkingsindustrie wordt namelijk veel hinder ondervonden van de bacterie ‘Listeria monocytogenes’. In dit project worden vooral de mogelijkheden voor een snelle identificatie van deze bacterie op basis van DNA sequence analyse met behulp van de mini DNA-sequencer (de MinION) van Oxford Nanopore Technologies onderzocht.

Bekijk het nieuwsoverzicht van het lectoraat Innovatieve en Moleculaire Diagnostiek