Hogeschool Leiden

Over

Thema

Op weg naar een geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt

28 september 2018 - Tijdens de kickoff van het project 'Een geschikte bodem voor duurzame bollenteelt' kwamen partners bijeen om afspraken te maken over de aanpak.

Aanwezig was een groot aantal partijen, zoals tulpentelers, Baseclear, producenten van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen (Koppert Biological Systems, Micosat)  kennisinstellingen (Naturalis en Universiteit Leiden), Rabobank en belangenorganisaties (KAVB, Anthos, Greenport D&B, IGH) die vanuit dit onderzoeksproject - onder leiding van lector IMD Willem van Leeuwen - samenwerken.  

Bollenteelt staat voor enorme uitdaging

De bollenteelt staat voor een enorme uitdaging, de sector moet overgaan van een chemisch gestuurde teelt naar een duurzame, meer natuurlijke teelt. Een vitale bodem speelt hierin een belangrijke rol. Hiervoor is kennis van de bodem van groot belang omdat deze cruciaal is voor de productie van een vitaal en weerbaar gewas. Welke organismen in de bodem voorkomen en wat hun invloed is op het bodemecosysteem is grotendeels onbekend.

Dankzij metagenomics, waarbij het totale DNA pakket uit een ecosysteem in een test in kaart wordt gebracht, leren we steeds meer over de aard en samenstelling van de aanwezige (micro)organismen. In dit onderzoek wordt metagenomics ingezet om veranderingen in de bodemdiversiteit te volgen onder invloed van biologische interventies. Doel van dit project is het verkennen van de opties om een adviessysteem te ontwikkelen op basis van de metagenomics analyse van de bodem. In hoeverre kunnen deze meetgegevens dienen als basis voor adviezen over het in standhouden/verbeteren van de functionele bodembiodiversiteit en is metagenomics bruikbaar voor routinematig bodemonderzoek. Dit schooljaar zullen studenten en een docent van Hogeschool Leiden en een student van mbo Rijnland een belangrijk deel van het onderzoek uitvoeren.

Kennisdeling en afspraken

Tijdens de kick-off werd kennis gedeeld en afspraken gemaakt over de protocollen (bemonstering, voorbewerking en opslag) voor metagenomics van de bodem. Ook werd er gesproken over de aanpak van het veldonderzoek en werk aandacht besteed aan wat de tulpentelers precies willen weten en hoe de onderzoeksdata zo vertaald worden dat de telers er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

Projectleider Willem van Leeuwen kijkt terug op een goede bijeenkomst vol kennisdeling en met concrete afspraken:

Willem van Leeuwen

“We zijn weer een stap verder op weg naar een geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt.”

Willem van Leeuwen

Bekijk het nieuwsoverzicht van het lectoraat Innovatieve en Moleculaire Diagnostiek