Inclusive Education in Edinburgh

Over

Thema

Inclusive Education in Edinburgh

Twintig studenten van Hogeschool Leiden en Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn eind november afgereisd naar Edinburgh. Ze bezochten daar drie scholen voor Passend Onderwijs.

Twintig studenten van Hogeschool Leiden en Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn eind november afgereisd naar Edinburgh. Ze bezochten daar drie scholen voor Passend Onderwijs. Onze studenten brachten het bezoek in het kader van de minor Passend Onderwijs waarin de oplossingsgerichte begeleiding van de leerling centraal staat.

De samenwerking tussen de hogeschool (Marije van den Steenhoven) en HAN  (Matty Hendriks) is ontstaan vanuit de ADEF werkgroep Passend Onderwijs. Marije en Matty werken gezamenlijk aan curriculumontwikkeling rond Passend Onderwijs binnen de lerarenopleidingen en maken daarbij gebruik van de expertise uit Schotland. Tijdens een eerder bezoek aan de University of Edinburgh zijn er contacten gelegd met collega’s van verschillende scholen waardoor een bezoek met studenten uiteindelijk mogelijk was.

Een typering van de scholen

Craigroyston Highschool is een publieke school in een achterstandswijk met leerlingen uit alle lagen van de bevolking en uiteenlopende problematieken. De groepen zijn heterogeen samengesteld en de groepsgrootte is ongeveer 25 leerlingen. Alle leerlingen krijgen gedifferentieerd onderwijs. Craigroyston Highschool liet ons zien hoe prachtig het is om leerlingen van dezelfde leeftijd maar mét verschillende achtergronden en ondersteuningsvragen in één klas te onderwijzen.

St.Crispin’s School is één van de weinige speciale scholen in Edinburgh waar onderwijs wordt verzorgd aan leerlingen met zeer ernstige leerproblemen en autisme (1 docent op 1 leerling). Leerlingen in Schotland gaan uit principe naar het regulier (inclusief) onderwijs, tenzij er sprake is van zeer ernstige problematiek. Het team van St. Crispin’s School heeft ons laten ervaren wat je met liefde en geduld kunt bereiken bij kinderen die zwaar beperkt zijn.

George Heriot’s School: een privé school voor leerlingen van zeer welgestelde ouders. Inclusief onderwijs wordt hier anders vormgegeven. LGBT was tijdens ons bezoek een speerpunt en de Rechten van het Kind. De school probeert de ‘wereld van buiten’ naar binnen te brengen om op deze manier vorm te geven aan inclusie. George Heriot’s School liet ons zien hoe belangrijk het is om aan onderwerpen aandacht te besteden die voor leerlingen niet vanzelfsprekend zijn.

Het was een bijzonder inspirerende, interessante reis. Het was erg leuk om met een samengestelde groep op reis te gaan en het was nog leuker om te ervaren hoe ontzettend welkom de groep was bij collega’s in Schotland! De deelnemers hebben inclusief onderwijs gezien, beleefd en ervaren. Ja; het is hard werken, en nee; het is niet gemakkelijk, maar het is mogelijk!

Hogeschool Leiden