Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

In gesprek met Ministerie van Binnenlandse Zaken over arbeidsinclusie

12 oktober 2018 - Hogeschool Leiden behaalt goede resultaten met betrekking tot het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ​Dat dit opvalt binnen de politiek, blijkt uit het bezoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) houdt Maarten Prinsen zich bezig met het verhogen van de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan.

Nieuwe banen creëren

Hogeschool Leiden regelt de catering, groenvoorziening, onderhoud, beveiliging en schoonmaak via inkoopcontracten. Maarten wil aandacht voor deze inkoopcontracten. In het kader van de inkoop van diensten, is het doel om nieuwe banen voor arbeidsbeperkten te realiseren. Niet zozeer door social return-voorwaarden in contacten op te nemen, maar door samenwerking/partnerschap te realiseren tussen de inkopende partij (opdrachtgever Hogeschool Leiden) en de leveranciers (opdrachtnemers). Het voeren van een dialoog over het belang van arbeidsparticipatie en het aannamebeleid is daarbij het gespreksonderwerp.

Het ministerie BZK klopte voor informatie aan bij de hogeschool, omdat wij opvallend actief zijn op dit terrein en al succesvol mensen inzetten via de inkoop van catering, groenvoorziening en schoonmaak. Andere onderwijsinstellingen die zij spraken hebben daar nog nauwelijks of helemaal geen ervaring mee. Het ministerie wilde graag weten op welke manier het ons gelukt is om dertien mensen met een arbeidsbeperking in te zetten. 

Kennisdeling

BZK wil deze kennis delen met onderwijssectoren. Daarom heeft zij gevraagd of wij een proeftuin willen zijn ten aanzien van het op een andere manier organiseren van inkoopcontracten vanuit samenwerking/partnerschap ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hogeschool Leiden heeft aangegeven hieraan mee te willen doen.

Het ministerie complimenteerde Loes Kanbier (coördinator inkoop) en Wiep Staal (coördinator arbeidsinclusie) voor hun inspanning en gedrevenheid om arbeidsinclusie succesvol te maken. De hogeschool ziet het als een normale zaak dat iedereen erbij hoort en dat wij maatschappelijke betrokkenheid tonen.

V.l.n.r.: Wiep Staal, Loes Kanbier, Peter van Embden en Maarten Prinsen
V.l.n.r.: Wiep Staal, Loes Kanbier, Peter van Embden en Maarten Prinsen