Impressie nieuwbouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden breidt campus uit

23 mei 2019 - Hogeschool Leiden gaat de campus uitbreiden. De uitbreiding bedraagt zo’n 9.200 m2, verdeeld over zes lagen. In augustus 2022 moet de uitbreiding in gebruik worden genomen.

Aanleiding voor de uitbreiding van de hogeschool is de groeiende behoefte aan ruimte voor het onderwijs. De hogeschool maakt een groei door in het aantal studenten en de organisatie die nodig is om het onderwijs op een eigentijdse manier vorm te geven.

Hogeschool Leiden heeft inmiddels bijna 11.000 studenten en nog eens 1.100 medewerkers in huis. Agnita Mur, lid College van Bestuur licht toe:

“Om de 5 beloftes uit het instellingenplan waar te maken is uitbreiding nodig. De campus moet in 2022 voldoende ruimte bieden om een grote diversiteit aan mensen, bachelor- en masteropleidingen en onderwijsactiviteiten onder één dak mogelijk te maken. Bij actief en voltijds studeren hoort de ontmoeting en het waardevolle contact op de campus.”

Wensen van de gebruikers

“Het gebruik en de beleving van het gebouw staan bij de uitbreiding voorop. De wensen van de studenten en medewerkers zijn daarom op verschillende manieren uitgevraagd”, vertelt Franziska Brouwer, directeur Facilitair Bedrijf & Huisvesting. Door middel van een enquête zijn in 2017 alle studenten en medewerkers bevraagd over het gebruik van het huidige gebouw en wensen ten aanzien van uitbreiding. In 2018 is een gebruikersgroep samengesteld uit beide groepen. Zij kwamen meerdere malen bij elkaar om de wensen ten aanzien van de functies en de beleving van het gebouw te bespreken. Franziska: “Dit heeft goed gewerkt en we blijven deze groepen betrekken in het traject.”

De uitbreiding

Architect DP6 heeft een ontwerp gemaakt waarin het bestaande gebouw en de uitbreiding met elkaar worden verbonden door een atrium. De uitbreiding sluit naadloos aan op de F-vleugel aan de achterzijde van de hogeschool, ter hoogte van de achteringang en het Grand Café. Het atrium is een ontmoetingsplek, waar ook een extra horecapunt komt. De duurzaamheidsambitie van de hogeschool wordt hier geïllustreerd. De uitbreiding van zes lagen wordt ingericht om te voorzien in 4 functies: ontmoeting, kennisuitwisseling, concentratie en ontspanning.      

Nieuwbouw buitenkant - Hogeschool Leiden
Centraal Atrium - nieuwbouw Hogeschool Leiden
B-atrium - nieuwbouw Hogeschool Leiden
Loopbrug - nieuwbouw Hogeschool Leiden
De interieurbeelden geven een impressie van het interieur, de uitstraling en het gebruik. De definitieve inrichting kan afwijken van deze beelden.

Identiteit opleidingen en faculteiten zichtbaar

Het gebouw wordt ruimtelijk opgezet. Onderwijsmethoden ontwikkelen zich voortdurend en de ruimtes en klimaatomstandigheden kunnen waar mogelijk modulair worden aangepast. De eigenheid van de opleidingen en faculteiten komen hierin terug, onder andere door de faculteitskleuren. De eigen uitstraling en onderwijsvisie van de faculteiten en opleidingen geven kleur aan het gebouw. Bovendien vormen zij de gezamenlijke optelsom van de hogeschoolbrede uitstraling van Hogeschool Leiden.

Bio Science Park

“Onze hogeschool is gelegen in het BioSciencePark. Wonen, werken, leren en recreëren zijn activiteiten die we samen met de ons omringende bedrijven en kennisinstellingen willen samenbrengen in dit park. Daar dragen we graag ons steentje aan bij zonder het belang van het geven van hoger beroepsonderwijs uit het oog te verliezen. De uitbreiding van onze campus en het effect daarvan realiseren we dan ook in goed overleg met en soms met hulp van de universiteit en gemeente. Biodiversiteit wordt gestimuleerd in het park en daarom wordt ook meer variëteit in beplanting aangebracht.”

Agnita Mur

Overbrugging naar nieuwbouw

Ter overbrugging naar augustus 2022 huren we tijdelijk een etage aan de dichtbijgelegen Vondellaan 47. Hier zijn de niet-locatiegebonden diensten gehuisvest die eerder in Le Carrefour zaten. De 6e en 7e verdieping van Le Carrefour is daarmee beschikbaar gekomen als tijdelijke locatie voor de opleiding informatica van de faculteit Science & Technology.