Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Houd je aan de maatregelen, let op jezelf én elkaar

15 oktober 2020 - Een bericht van het College van Bestuur naar aanleiding van de persconferentie op 13 oktober 2020.

​Beste studenten en collega’s,  

Velen van jullie hebben via de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge of via andere (nieuws)kanalen zeer waarschijnlijk al kennisgenomen van de verdere verscherping van de landelijke coronamaatregelen. De nieuwe restricties liegen er niet om; ze zijn zeer ingrijpend. We worden verder beperkt in onze bewegingen en sociale contacten, zowel binnen- als buitenhuis. De situatie in Nederland is dan ook zeer zorgwekkend; alleen als we ons allemaal aan deze strikte maatregelen houden, kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan en hebben we straks weer meer vrijheden.

Geen veranderingen voor het hoger onderwijs

Gelukkig verandert er voor het hoger onderwijs niets. We mogen sinds begin september weer beperkt onderwijs geven en volgen op de hogeschool, en blijven dat doen. We vragen iedereen sinds een paar weken om in alle publieke binnenruimtes – denk aan het trappenhuis, de gangen, het restaurant en grand café - een mondkapje te dragen. Die verplichting blijft. Overal het algemeen wordt hier goed gehoor aan gegeven.

We benadrukken verder dat het essentieel is dat iedereen minimaal anderhalve meter afstand houdt, bij klachten thuisblijft, zijn handen ontsmet en regelmatig wast, en de looproutes en aanwijzingen volgt. Als je geen onderwijs geeft of volgt of je lessen zijn afgelopen, blijf dan niet onnodig hangen. Studeer en werk zoveel mogelijk thuis. Voor onderwijsondersteunend personeel op onze verschillende locaties geldt het dringende advies: beperk je reisbewegingen en contacten en werk (zoveel mogelijk) vanuit huis. En in het geval dat je positief getest bent, blijf thuis en meld dit alsjeblief als student bij je SLB’er en als medewerker bij je leidinggevende. Zo houden we zicht en kunnen zo nodig maatregelen nemen. 

Trots

De hogeschool is veel meer dan een onderwijsinstelling. We zijn een inclusieve leergemeenschap; iedereen doet ertoe en draagt zijn/haar steentje bij. Er wordt door docenten enorm hard gewerkt om onderwijs mogelijk te maken in deze bijzondere tijd. We zien hoe ingewikkeld het is, en dat deze maatregelen onvermijdelijk van invloed zijn op het werkplezier. Voor studenten realiseren we dat studeren op deze manier veel minder leuk en een stuk lastiger is, maar dat jullie het beste ervan proberen te maken. Voor ons allen geldt: we zijn daarnaast ook een wezenlijk onderdeel van de maatschappij met alle rechten en plichten die daarbij horen. Wij drukken jullie dan ook op het hart je altijd en overal aan de overheidsmaatregelen te houden, anderen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en bovenal voorzichtig te zijn. Hoe zwaar de komende weken ook worden, het is niet voor niets.  
 
Tot slot nog dit. Neem volgende week, als dat lukt, een welverdiende week vrij van studie of werk. Zorg goed voor jezelf en elkaar en laat de moed niet zakken. We zijn trots op jullie. Samen slaan we ons erdoorheen. 

Sander van den Eijnden (voorzitter) en Joeri van den Steenhoven
College van Bestuur Hogeschool Leiden​