Hogeschool Leiden

Over

Thema

Honours Vitaliteit: regie nemen over studie en leven

18 oktober 2019 - Zestien studenten van Hogeschool Leiden buigen zich dit studiejaar (2019-2020) over het onderwerp Vitaliteit.

Hoe staat het met de vitaliteit van studenten? En hoe beïnvloedt die hun leerprestaties en gezondheid? Vragen die deze studenten onderzoeken in samenwerking met het kenniscentrum VEER (Vitaliteit en Eigen Regie). 

“Het is een enthousiaste club die zich met Vitaliteit bezig gaat houden. Het thema spreekt aan. Het belang van vitaliteit raakt ons allemaal. Hoe kunnen we ons in goede gezondheid en welzijn voorbereiden op de 21ste eeuw?”

Rienke Wiersma - Honoursdocent & begeleider

Studenten Fysiotherapie, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en Social Work buigen zich in vier verschillende subgroepen over de vragen: 

  • Hoe breng je vitaliteit in kaart?
  • Wat is de invloed van slaap op vitaliteit?
  • Hoe beïnvloed vitaliteit het leren en je gezondheid?
  • Hoe beïnvloed een ‘hoge druk’ je mentale en fysieke welbevinden? 

De studenten verdiepen zich in de onderwerpen in nauwe samenwerking met het kenniscentrum VEER, een samenwerkingsverband van verschillende lectoraten op dit onderwerp. Vanuit VEER worden zij begeleid door John Verhoef (lector Fysiotherapie en Eigen Regie), Erik Baars (lector Antroposofische Verpleegkunde) en Jaap van der Stel (lector Geestelijke Gezondheidszorg). Daarnaast krijgen ze in de eerste vijf maanden van het project drie inspiratiecolleges over fysieke, sociale en mentale vitaliteit. 

Hogeschool Leiden

Over het Honourstraject Vitaliteit

Doel van het Honourstraject Vitaliteit is in kaart brengen hoe het ervoor staat met de vitaliteit van medewerkers en studenten van de hogeschool, het ontwerpen en toepassen van interventies ter verbetering van de vitaliteit en het creëren van een groter bewustzijn rondom vitaliteit. We hopen dat door dit project meer studenten geïnspireerd raken om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Hopelijk leidt dit in de toekomst tot kennis en vaardigheden die studenten en medewerkers helpen eigen regie te nemen over hun eigen studie en werk en zich vitaal te voelen bij alles wat ze doen. Want meer vitaliteit vergroot het levensplezier. Het Honours Vitaliteitstraject wordt twee keer per jaar aangeboden. Studenten kunnen zich aanmelden tot 22 februari. 

Lees meer over het Honourstraject Vitaliteit