Hogeschool Leiden

Over

Thema

Honoursstudenten aan de slag met vitaliteit

8 januari 2020 - Wat is de invloed van powernaps op het concentratieniveau van studenten? Een vraag uit één van de vier tussentijdse presentaties van de Hogeschool Leiden Honoursstudenten.

In samenwerking met kenniscentrum VEER, onderzoeken zij op dit moment vraagstukken met betrekking tot het thema vitaliteit. In februari leveren zij de definitieve resultaten op. Vijftien studenten vanuit verschillende opleidingen hebben in de afgelopen vijf maanden deelgenomen aan het nieuwe Honours Vitaliteitstraject. Naast het volgen van een aantal interactieve en inspirerende colleges, gingen zij in groepen aan de slag met complexe vraagstukken rondom vitaliteit. 

Iedere student heeft een andere kijk op een thema als vitaliteit. Zo leer je dus samen vanuit verschillende manieren kijken naar vitaliteit en wat je er mee kunt. Zo wist ik bijvoorbeeld meer over de fysiologische kant van stress en een ander meer over de mentale kant.

Lisanne Timmermans | Student fysiotherapie

Vier vitaliteitsonderzoeken

De studenten hebben zich over vier verschillende onderwerpen gebogen. De eerste groep deelde haar ervaringen over het verschil in stressniveau bij studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. De tweede groep presenteerde de resultaten van het onderzoek over de stand van zaken op het gebied van vitaliteit en eigen regie in relatie tot leerprestaties en gezondheid en welzijn. De laatste twee onderzoeken richtten zich op de relatie tussen vitaliteit en leerprestaties en de invloed van powernaps op het concentratieniveau van studenten. 

Alle onderzoeken dragen bij aan een bredere studie over het welzijn van onze hogeschoolstudenten. De resultaten worden medio februari gedeeld met Kenniscentrum VEER. Na het delen van de resultaten, vinden er gerichte, verdiepende interventies plaats met groepen die op dit moment problemen ervaren. 

Honoursstudenten presenteren tussentijdse resultaten over vitaliteit

Samenwerking

Het Honourstraject Vitaliteit is een programma waarin bewust is gekozen voor een samenwerking met Kenniscentrum VEER. Het kenniscentrum zorgt voor verdieping door middel van colleges en krijgt er waardevolle input van onze studenten voor terug; in co-creatie komt zo het onderzoek naar het welzijn van studenten tot stand.

Vaak wordt onderzoek gedaan door studenten, maar nu hebben we ook echt daadwerkelijk met hen samen de zaak opgepakt. We doen mét studenten iets vóór studenten.

John Verhoef | Lector Kenniscentrum VEER

Meer over Honours

Het Honoursprogramma biedt extracurriculair onderwijs voor studenten die meer willen dan hun eigen opleiding. Studenten kunnen deelnemen aan verschillende trajecten, zoals het Honours Jaarprogramma, het Honours Researchtraject en een Honours Team Challenge. Vanaf februari kunnen studenten zich weer inschrijven voor een Honours Team Challenge en voor het Honoursprogramma Vitaliteit.

Wil je op de hoogte blijven? Volg het Honoursprogramma via Facebook of Instagram. Check de website of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Honoursstudenten presenteren tussentijdse resultaten over vitaliteit