Hogeschool Leiden

Over

Thema

Kan jij leven van zeven euro per dag?

25 januari 2018 - Om zich beter in te kunnen leven in de doelgroep van de Voedselbank Leiden leven vier honoursstudenten de komende weken van €7,- per dag.

Eén van de pijlers van het honoursprogramma is werken in een maatschappelijke context. Honoursstudenten werken in een interdisciplinaire groep aan een vraag vanuit onze school, organisaties in Leiden of daarbuiten om daadwerkelijk maatschappelijke impact te creëren.​

Voedselbank Leiden

Om de innovatiekracht van studenten te vergroten hebben zij een workshop Design thinking gekregen. De eerste stap in deze methodiek is het inleven in de doelgroep. Vier studenten werken tot eind mei aan een vraag voor de Voedselbank in Leiden. Voedselbank Leiden heeft een belangrijke rol in het terugbrengen van mensen met financiële problemen in de maatschappij. Schuldsanering en de inschakeling van de voedselbank zouden daarbij parallel moeten lopen. Medewerkers van de voedselbank hebben echter het idee dat zij niet in de picture zijn bij de schuldsanering. Er maken duidelijk minder mensen van de voedselbank gebruik dan dat op grond van de landelijke cijfers verwacht zou worden. De vraag van de voedselbank is dan ook om te onderzoeken of en waar het in het verwijzings- en samenwerkingsbeleid mis gaat en te komen met een advies of al daadwerkelijke aanpak om hulp op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Deze studenten gaan zich eerst inleven in de doelgroep en proberen de komende werken hun uitgaven te beperken tot €7,- per dag. Ben jij benieuwd hoe het de studenten vergaat? Bekijk dan de vlogs van Pablo en Demi.

Meer weten over het honoursprogramma? Bekijk dan de Facebookpagina of de website​.