Driedaagse Honoursexperience op Hogeschool Leiden.

Over

Thema

Driedaagse Honours Experience

15 mei 2018 - In de week van 7 mei hebben 12 studenten de eerste editie van de driedaagse Honours Experience succesvol afgerond.

De Honours Experience is een traject van zes weken waar studenten uit verschillende opleidingen aan de slag gaan met één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Tijdens drie bijeenkomsten zijn de studenten in groepen gaan brainstormen over een creatieve en innovatie bijdrage aan één van de duurzame ontwikkelingsdoelen binnen Hogeschool Leiden. Honoursstudenten en docenten verzorgen de avonden met creatieve werkvormen zoals visualisatie van de toekomst tot aan het schrijven van een brief aan jezelf.

Nieuwe ontwerpen

Woensdag 9 mei presenteerden studenten hun ontwerp. Eén van de ontwerpen is dat alle studenten en medewerkers alleen nog maar water drinken uit een Dopper in plaats van uit een plastic fles. Het water willen de studenten kunnen tappen in het restaurant. Een ander idee is het beter scheiden van ons afval en eigen compost maken voor de groene binnentuinen. Tot slot heeft een groep een ontwerp gemaakt voor flexibilisering van het onderwijs. Dit houdt in dat studenten vanaf het tweede jaar vakken bij andere opleidingen volgen. Docenten krijgen daarmee de kans om hun vak aan geïnteresseerde studenten van andere opleidingen te geven.

Als het aan deze enthousiaste groep ligt dan wordt dit de duurzame onderwijstoekomst.