De vlag van de hogeschool

Over

Thema

HL stijgt op lijst beste hogescholen Keuzegids 2020

30 oktober 2019 - Met een totaalscore van 57,5 punten voor onze bacheloropleidingen in de Keuzegids Hbo 2020 stijgt Hogeschool Leiden op de lijst van ‘Beste middelgrote hogescholen’ naar een 7e positie.

Hiermee heeft Hogeschool Leiden de hoogste totaalscore van alle hogescholen in de Randstad. Management in de Zorg (MiZ) haalt opnieuw het predicaat topopleiding. Toegepaste Psychologie wordt als beste opleiding in haar soort beoordeeld.

Simone Tak, opleidingsmanager van Management in de Zorg, is trots opnieuw het predicaat topopleiding te hebben gehaald:

“Management in de Zorg is een duale opleiding voor mensen die werken in zorg en welzijn. Het onderwijs is de afgelopen jaren flink geflexibiliseerd. Studenten kunnen de studie in eigen tempo volgen en zelf een mix maken van online-, face-to-face- en werkplekleren. Deze transitie heeft ervoor gezorgd dat onze studenten de opleiding goed waarderen.”

Mooie scores

Naast de ‘zeer goed’ score van Management in de Zorg halen meer opleidingen van Hogeschool Leiden mooie scores. Van de 20 beoordeelde bachelors scoren er vijf ‘goed’, te weten de opleidingen Toegepaste Psychologie (beste in haar soort), Fysiotherapie, Chemie, Docent Dans en Docent Muziek. Verder krijgen nog eens acht opleidingen de score ‘voldoende’. Bij elkaar is dat een goed resultaat, maar dit betekent niet dat er geen ruimte voor verbetering is. Vier opleidingen scoren ‘matig’, twee scoren ‘zwak’. Deze opleidingen verdienen aandacht en hier wordt aan gewerkt.

Het thema van de Keuzegids Hbo 2020 is ‘haalbaarheid van de studie’, met aandacht voor studiedruk en studielast. Hogeschool Leiden doet veel om studenten meer kans te geven hun opleiding succesvol te voltooien. Naast goed en inspirerend onderwijs investeren we in begeleiding, bijvoorbeeld in psychosociale vaardigheden. Die zijn nodig om met alledaagse eisen en uitdagingen om te gaan. Want ook leven mag je leren. Zo dragen we bij aan het studiesucces van de individuele student en zorgen we ook voor een fijne en kansrijke leer- en leefomgeving. Dit sluit aan bij onze belofte dat we de student helpen actief en voltijds te studeren.     

“Het is fantastisch dat Management in de Zorg opnieuw het predicaat topopleiding krijgt en dat onze bachelors het in het algemeen goed doen. Bovendien kunnen we trots zijn dat we als hogeschool stijgen in de lijst ‘Beste middelgrote hogescholen’ en zelfs het hoogste scoren van alle hogescholen in de Randstad. Tegelijk past ons hier enige bescheidenheid. Niet alleen omdat er ook opleidingen zijn die minder scoren, maar vooral omdat er discussie is over de gebruikte data, zeker in de editie van dit jaar. ”  

Joeri van den Steenhoven, collegelid Hogeschool Leiden

Hoe de Keuzegids tot stand komt 

De Keuzegids baseert de score op gegevens over studenttevredenheid, studiesucces en accreditatieoordelen. Zeventig procent van het oordeel is gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit jaar hebben de hogescholen de medewerking aan de NSE 2019 stopgezet vanwege ernstige tekortkomingen in de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de responsdata. De NSE is een belangrijke bron voor de landelijke rankings van Keuzegids en Elsevier. Waar Elsevier haar rankingmethodiek dit jaar drastisch heeft omgegooid blijft die van de Keuzegids min of meer gelijk en is de NSE uit 2018 gebruikt.

Alle opleidingen van Hogeschool Leiden zijn geaccrediteerd. Deze expertoordelen over de kwaliteit van hogescholen worden slechts in beperkte mate meegewogen in de Keuzegids. In de Hbo Monitor 2018 blijkt dat alumni van Hogeschool Leiden bovengemiddeld tevreden zijn over hun arbeidsmarktpositie. Ruim 98 procent heeft een baan, 90 procent daarvan binnen drie maanden na afstuderen. Van de afgestudeerden aan Hogeschool Leiden zou 79 procent weer voor dezelfde opleiding aan Hogeschool Leiden kiezen. Landelijk ligt dit percentage lager, op 71 procent. Deze cijfers worden niet meegewogen in het oordeel van de keuzegids. Over de keuze en weging van gebruikte indicatoren bestaat discussie. Daarom is het belangrijk de uitkomsten van de Keuzegids Hbo 2020 in de juiste context te zien. De keuzegids zegt iets maar niet alles. We raden toekomstige studenten altijd aan vooral te zoeken naar een opleiding die bij hen past. 

Over de Keuzegids 

De Keuzegids Hbo 2020 vergelijkt de kwaliteit van hbo-bacheloropleidingen en Ad-opleidingen in Nederland aan de hand van studenttevredenheid, studiesucces en accreditatieoordelen. Daarnaast geeft de Keuzegids inzicht in de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen. De Keuzegids is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op vervolgopleidingen.