Welkom op Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden schort BSA op

20 maart 2020 - Hogeschool Leiden stelt het bindend studieadvies (BSA) voor alle opleidingen uit tot het volgende studiejaar (2020-2021). Zo helpen we studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus.

Studenten kunnen doorstromen naar het tweede jaar en krijgen de mogelijkheid om de BSA-norm te halen in het studiejaar 2020-2021. Een uitwerking volgt later.

Aanmelddeadline van 1 mei naar 1 juni 

In samenspraak met de Vereniging Hogescholen en de Minister van OCW is ook besloten om de aanmeldtermijn voor opleidingen te verschuiven van 1 mei naar de 1 juni 2020. Dat geeft studiekiezers de gelegenheid zich een maand langer te kunnen oriënteren en aanmelden voor een opleiding.  

Open Dag en Proefstuderen 

De Open Dag en het Proefstuderen bij Hogeschool Leiden stonden gepland op 4 april en zijn al eerder afgelast. Wij als hogeschool hebben daarmee ook meer tijd om alternatieven aan te bieden aan de studiezoekers. 

Decentrale selectieprocedure 

Ook de einddatum voor de decentrale selectieprocedure wordt verschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. Dit geeft meer ruimte om de selectieprocedure voor opleidingen die dit betreft af te ronden. 

De Nationale Studenten Enquête

Tot slot, de Nationale Studenten Enquête (NSE) zal dit studiejaar niet worden gehouden om studenten en hogescholen te ontlasten. 

Bijlenen via DUO 

Verder wijst de minister op de mogelijkheid voor studenten die mogelijk in financiële problemen komen doordat hun bijbaan vervalt om bij te lenen. Via mijnDUO kunnen studenten dit aanvragen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie.