Studenten wachten onder aan de trap

Over

Thema

Hogeschool Leiden lanceert actieplan leesvaardigheid basisonderwijs

Jonge leerkrachten worden enthousiaste leesbevorderaars.

Hogeschool Leiden maakt zich zorgen over de leesvaardigheid van kinderen in het Nederlandse basisonderwijs. En terecht, zo blijkt: de afgelopen tijd zijn er zowel door de Onderwijsraad als door de Inspectie van het Onderwijs nieuwe onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen in ons land steeds minder goed lezen én hier minder plezier aan beleven. 

Toekomstige leerkrachten zullen hierdoor steeds meer te maken krijgen met dit probleem. Het is duidelijk dat studenten van nu hulp nodig hebben om straks met voldoende kennis de leesvaardigheid van hun leerlingen te kunnen vergroten. Daarom heeft de hogeschool een nieuw ‘leesplan’ opgesteld. 

‘We merken dat onze studenten graag willen werken aan een grotere leesvaardigheid, maar niet altijd weten hóe dan precies’, aldus Marije Groos, opleidingsmanager van de faculteit Educatie. ‘Hier ligt een taak voor de opleiding: als wij studenten kunnen motiveren om diverse boeken te lezen en hen laten kennismaken met datgene wat uit wetenschappelijke literatuur effectief blijkt, dan is het voor studenten ook gemakkelijker om leerlingen – overigens óók de gretige lezers – verder te helpen. We kunnen hier dus echt een bijdrage leveren, voor het onderwijs van nu en van de toekomst. 

Hogeschool Leiden

Meer jeugdliteratuur

De studenten van de verschillende paborichtingen gaan allereerst meer jeugdliteratuur lezen dan tot nu toe gebruikelijk is op een pabo. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle studenten van de Academische pabo in de eerste drie jaar van hun opleiding minstens zestig jeugdboeken lezen. Dit ‘eigenleesrepertoire’ zal stevig verweven worden met het gehele taalcurriculum. De pabo-studenten kunnen daarnaast een extra keuzevak volgen over jeugdliteratuur. Ook wordt veel aandacht besteed aan het vakoverstijgend lezen. Studenten leren hoe ze taal en zaakvakken kunnen combineren zaakvakken maar ook hoe je taal een plek kunt geven in thematisch onderwijs. 

Kinderboekendag

Als start van het nieuwe leesplan organiseert de Academische pabo van de Hogeschool Leiden een kinderboekendag. Op die dag krijgen de studenten lezingen van wetenschappers over leesvaardigheid, en praktische workshops van gerenommeerde jeugdboekenauteurs zoals Arend van Dam en Pieter Koolwijk. Ze kunnen een boekenmarkt bezoeken waar ze ook voorlichting krijgen over geschikte boeken voor in hun stageklas. Het is de bedoeling om vaker soortgelijke themadagen te organiseren, ook voor de andere afdelingen van de pabo. 

Er is ook gedacht aan afgestudeerde leerkrachten die al voor de klas staan. Via COIL (Centrum Onderwijs en Innovatie Leiden) kunnen zij een cursus tot specialist jeugdliteratuur volgen. Vanaf volgend voorjaar wordt ook nog een cursus ‘vakoverstijgend lezen’ aangeboden. 

NB Het Leidsch Dagblad plaatste op 27 december jl. een artikel over het leesplan in hun krant. Zie: Zorgen om leesvaardigheid nemen toe. Pabo-studenten Hogeschool Leiden gaan meer boeken lezen | Leidsch Dagblad. Het artikel staat achter een betaalmuur.