Bio Science Park Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden breidt labvoorzieningen uit met state-of-the-art meetinstrument

Leiden, 9 maart 2023 - Met een druk op de knop startte Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden, het eerste experiment op de zogenoemde LC-MS (dat staat voor Liquid Chromatography Mass Spectrometry).

Dit hypermoderne lab-systeem werd onlangs geïnstalleerd op het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), het kenniscentrum van de faculteit Science & Technology.

Joeri van Steenhoven start het eerste experiment op de LC-MS

Het LCAB doet praktijkgericht onderzoek op het gebied van meten en detecteren, gericht op biologische systemen binnen de thema’s Biodiversiteit en Gezondheid. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen en valideren van meetmethodes en het analyseren en interpreteren van data. Het LCAB beschikt over geavanceerde technieken die worden gebruikt om monsters van uiteenlopende herkomst te analyseren van mens, dier en plant tot voeding en zelfs water, lucht en bodem.

Momenteel ligt de focus op met name op de analyse van metabolieten in ecosystemen, bacteriële systemen (zoals de darmflora), het meten van pesticiden en het ontwikkelen van technieken voor het meten van kleine monsters. Met het nieuwe LC-MS systeem kan het LCAB zijn grenzen op onderzoeksgebied verleggen en haar onderzoekspositie verder versterken

Hogeschool Leiden

Snel en betrouwbaar

‘LC-MS is geavanceerde analysetechniek die wij kunnen gebruiken om complexe onderzoeksvragen uit het werkveld mee te beantwoorden’, aldus lector Metabolomics Peter Lindenburg. ‘Doordat het systeem een heel sterk scheidingsvermogen heeft en erg gevoelig is kunnen wij snel en betrouwbaar een grote diversiteit aan chemische verbindingen analyseren. Denk hierbij aan metabolieten maar ook geneesmiddelen en pesticiden. Met de aanschaf van deze state-of-the-art LC-MS geven we het LCAB een grote kwaliteitsimpuls en maken wij ons nog aantrekkelijker voor potentiële samenwerkingspartners. Daarnaast vind ik het geweldig dat wij onze stagestudenten op zo’n modern systeem kunnen laten werken!’

Professionele onderzoeksomgeving

‘Onderzoek is een belangrijke kerntaak van Hogeschool Leiden, waarbij de verbinding met het onderwijs een belangrijk uitgangspunt is’, zegt Joeri van den Steenhoven, Lid College van Bestuur. ‘Het LCAB staat met haar onderzoek aan de voorkant van de innovatie van het beroepenveld waar wij onze studenten voor opleiden. Een professionele onderzoeksomgeving met geavanceerde meetapparatuur zoals dit LC-MS systeem is noodzakelijk om onze studenten zo goed mogelijk voor te breiden op de onderzoekspraktijk’.

Hogeschool Leiden