Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Henri Lenferink nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden

Per 1 maart 2024 verwelkomt Hogeschool Leiden een nieuwe voorzitter van haar Raad van Toezicht: Henri Lenferink. Hij volgt Frits Bakker op, die het maximum van 2 termijnen van 4 jaar heeft bereikt.

Lenferink is zeer bekend met Hogeschool Leiden. Want al heeft hij Twentse roots, hij is inmiddels ereburger van Leiden – of zoals hij het zelf zegt: “Ik ben ondertussen ‘vergroeid’ met de stad.” Via een referendum werd hij in 2003 met een ruime meerderheid door de inwoners van Leiden gekozen als hun burgemeester. Tot september 2023 droeg hij de Leidse ambtsketen en bij zijn afscheid – na ruim 20 jaar – was hij de langstzittende burgemeester van Nederland. Sinds oktober 2023 is Lenferink waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland. Hogeschool Leiden is verheugd dat deze ervaren bestuurder, die ‘vergroeid’ is met Leiden, het College van Bestuur van de hogeschool met raad ter zijde zal staan.

Hogeschool Leiden

Benoeming door Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. Sinds 2016 is Frits Bakker voorzitter van de Raad van Toezicht. In februari neemt Bakker afscheid en neemt Lenferink het stokje van hem over als voorzitter van het toezichthoudend orgaan van de hogeschool. De Raad van Toezicht is zeer verheugd met Lenferinks benoeming, die, zoals vicevoorzitter Christiaan Rebergen het verwoordt: “In ruime mate beschikt over de gezochte verbindende kwaliteiten. Hij voelt zich verbonden met Leiden, het onderwijs en met onze gemeenschap van studenten en medewerkers. Met zijn kennis en ervaring is hij een goede aanvulling op de samenstelling en expertise van onze Raad van Toezicht.”

Sterk verbonden met Leidse kenniseconomie

Lenferink over zijn benoeming: “Leiden kenmerkt zich door een sterke kenniseconomie waarvan het Leiden Bio Science Park – habitat van de hogeschool – een icoon is. Kennis is een essentieel kenmerk van Leiden als stad geworden, waarin de hogeschool een steeds grotere rol speelt. Ik kijk ernaar uit om in deze stad samen met de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur te werken aan de missie van Hogeschool Leiden. Want met het instellingsplan 2023-2028 heeft de hogeschool een ambitieuze ontwikkeling ingezet om optimaal invulling te geven aan haar maatschappelijke opdracht. Ik lever graag de komende jaren mijn bijdrage om dit bestuurlijk te ondersteunen en een verdere groei en ontwikkeling mogelijk te maken.”

Waardevolle aanvulling voor Hogeschool Leiden

Ook het College van Bestuur kijkt uit naar de samenwerking. Voorzitter Angelien Sanderman: “Met Henri heeft onze Raad van Toezicht een opvolger gevonden die bekend is in en met de Leidse regio, alsmede daarbuiten, maar ook met de opgaven op het terrein van onderwijs en onderzoek die in onze regio nu en in de toekomst een rol gaan spelen. Hij is een echte verbinder die als geen ander weet hoe belangrijk de samenwerking tussen de stad, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is. Henri is een zeer ervaren bestuurder en daarmee als voorzitter een verrijking voor onze Raad van Toezicht.”

Wie is Henri Lenferink?

Henri Lenferink werd in 1957 geboren in Delden en studeerde geschiedenis in Nijmegen. Van 1984 tot 1986 was hij wetenschappelijk medewerker bij de Radboud Universiteit en tot 1989 was hij actief als freelance historicus. Hierna volgde tot 1994 een functie als hoofd wetenschap van de IJsselacademie. Vanaf 1986 betrad Lenferink bovendien als gemeenteraadslid de Arnhemse politiek, waar hij vanaf 1994 tevens wethouder was. In het jaar 2003 kwam hij als burgemeester naar Leiden en werd in 2009, 2015 en 2021 herbenoemd. Lenferink was in zijn Leidse periode onder meer voorzitter van de samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden en uit hoofde daarvan lid van het Veiligheidsberaad. Ook trad Lenferink onder meer op als bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als lid van de Raad van Advies van het Leiden Bio Science Park. Vanaf 2 oktober 2023 is hij waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland.