Hogeschool Leiden

Over

Thema

Generade Applied Genomics symposium

27 januari 2017 - Het Generade Applied Genomics symposium op donderdag 19 januari bij Hogeschool Leiden, bood ruim 180 bezoekers een programma met vijf thema’s: metagenomics, museomics, genomics, transcriptomics en metabolomics.

Toegepaste wetenschappelijke aspecten van lopende en toekomstige onderzoeken werden gepresenteerd door vijf lectoren: Willem van Leeuwen (lector Innovative Moleculair Diagnostics), Barbara Gravendeel (lector Biodiversity), Christiaan Henkel (onderzoeker Generade), Peter Taschner (lector Genome-base Health) en Peter Lindenburg (lector Metabolomics). Onderzoeker Letty de Weger van het LUMC gaf een presentatie over een hooikoorts-onderzoek waar ze samen met Generade aan werkt. Ook werden diverse Generade onderzoeks- en onderwijsprojecten bij een postersessie besproken met de aanwezige symposium deelnemers. Het was een zeer divers en inhoudelijk programma, waaruit duidelijk naar voren kwam dat de lectoren gezamenlijk een groot onderzoeksgebied vertegenwoordigden (van identificatie tot diagnostiek; van de genen tot de metabole producten) waarmee vragen uit de praktijk worden aangepakt.

Wat is Generade?

Generade staat voor het leggen van verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Veel betrokkenen geven aan dat de samenwerking, die hieruit ontstaat, de kracht van Generade is. Studenten noemen het toegenomen zelfvertrouwen en het leren werken voor ‘een echte klant’. Docenten zien veel waarde van het werken aan echte praktijkvoorbeelden voor studenten en henzelf. Bedrijven loven de samenwerking met veel kennisinstituten en ook andere bedrijven waarmee grotere en complexere uitdagingen kunnen worden aangepakt.

Benieuwd naar het verloop van de onderzoeken? Bezoek de website van  Generade. Noteer ook vast 18 januari 2018 in de agenda, dan organiseert Generade een vervolg op dit symposium.