Studenten wachten onder aan de trap

Over

Thema

Geleerde lessen van het nieuwe TP-curriculum

‘Never change a winning team’ gaat niet op voor Toegepaste Psychologie (TP). De opleiding wordt al jaren tot de beste van zijn soort gerekend, maar dit studiejaar werd tóch gestart met een vernieuwd curriculum.

​In gesprek met Anne Steenstraten (teamleider jaar 1) bekijken we de geleerde lessen en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.

“We hebben het er wel over gehad: ‘gooien we niet onze eigen glazen in?’,” zegt Steenstraten. “Maar juist het feit dat we vanuit rust konden doorontwikkelen in plaats van paniek komt de kwaliteit ten goede. Bovendien hadden we wel degelijk goede redenen: we wilden de specialisaties al in de eerste jaren beter naar voren laten komen én de toetsdruk voor studenten en docenten verlagen.” 

Hogeschool Leiden

Bundeling in projecten

Het curriculum voor jaar 1 bestond voor Toegepaste Psychologie uit vier tot vijf vakken (en toetsen) per periode. Nu bestaat elke periode uit één project op basis van een praktijkvraagstuk, waarbinnen de theorie, training van vaardigheden en uitvoering gekoppeld zijn. Ook de didactiek is veranderd van een dichtgetimmerd onderwijsplan naar meer vraaggestuurd onderwijs: “Aan het begin van de week is er een check-in waar we stilstaan bij de vraag ‘wat heb je nodig om deze week verder te komen, je te verdiepen?’. We nemen als docent meer een coachende rol aan.” TP-studenten gaan volgens het ZelCom-model steeds zelfstandiger werken aan steeds complexere vraagstukken. 

Hoe kun je de veiligheidsbeleving van je doelgroep beïnvloeden? – Het project van eerstejaarsstudenten TP in periode 1 

Docent als expert en coach

Bovendien wordt vier uur projectles per week door twéé docenten begeleid die samen sparren en de groep kunnen uitsplitsen naar leerbehoefte waar nodig. Al dit nieuws zorgde voor een, voor TP-docenten, nieuwe manier van werken. Dat vraagt volgens Steenstraten veel van een docententeam: “Als docent moet je je onderwijsplan kunnen loslaten en vertrouwen op je eigen kennis. Dat is voor collega’s soms onwennig en kan iets doen met je zelfvertrouwen. Geluiden die ik hoor zijn ‘ben ik nog wel nodig?’. JA! We zijn júíst nodig, maar wel op een andere plek dan die van zender. We zijn nodig op de plek van expert en coach.”  

Suzan Brukx, opleidingsmanager TP: “De collega's van TP vormen een hecht en bevlogen team dat veel zorg heeft voor de studenten én voor elkaar. De curriculumontwikkeling draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs maar ook aan die van docenten. Dat is soms best pittig. Elkaar daarin ondersteunen en ruimte krijgen om hierin te mogen groeien, is een belangrijke voorwaarde om zo'n groot project tot een goed einde te brengen.” 

We creëren meer ruimte in het onderwijs voor eigen keuzes van studenten die aansluiten bij hun interesses, talenten en ontwikkelingsbehoeften.

Ambitie bij belofte 2 uit het Instellingsplan

Kennis beklijft door herhaling

Zelfs de overdracht van theoretische kennis onderging een metamorfose bij TP. “Voorheen kregen studenten per periode steeds een brokje kennis dat getoetst werd, maar zagen we dat in jaar 2 een deel weer was weggezakt. Nu hebben we een doorlopende kennistoets.” Eerstejaars TP-studenten worden direct op álle theorie van jaar 1 getoetst en herhalen dat het hele studiejaar. In het begin behalen studenten de toets bij 35% goed, oplopend tot een drempel van 68% in periode 4. In jaar 2 wordt de theorie aangevuld. “We denken dat de theorie zo beter beklijfd. Het is natuurlijk spannend of de cijfers dat ook gaan laten zien!” 

Het sleutelwoord

De teamleider sluit af met een belangrijke geleerde les: “Durf was het sleutelwoord. De durf om andere dingen te doen dan er al liggen heeft ons veel gebracht. Het is makkelijk om te doen wat vertrouwd is, maar bij ‘de buren’ is zoveel te leren over hoe we studenten kunnen benaderen en actief kunnen begeleiden.”