Studenten zijn voor vandaag klaar

Over

Thema

Gecontroleerde openstelling Hogeschool Leiden

11 juni 2020 - Vanaf 15 juni tot 1 september (exclusief de zomervakantie) is het mogelijk om toetsen die niet online kunnen worden afgenomen, op locatie af te nemen en om praktijklessen te geven. Lees alle updates over de gecontroleerde openstelling.

De regering geeft vanaf maandag 15 juni hogescholen de ruimte om hun gebouwen gecontroleerd open te stellen voor fysieke onderwijsactiviteiten. Ons onderwijs, inclusief toetsing, bieden wij zoveel mogelijk online aan. In de periode van 15 juni tot 1 september (exclusief de zomervakantie) is het mogelijk om toetsen die niet online kunnen worden afgenomen, op locatie af te nemen en om praktijklessen te geven. In aanvulling op het (online) rooster, is er daarom een rooster gemaakt voor toetsen op locatie en de directe praktische voorbereiding daarop.

Volgens de landelijke afspraken vermijden we reizen in de spits en volgen we de richtlijnen van het RIVM op. Bovendien begrenzen we het aantal studenten en medewerkers dat gedurende de dag op de hogeschool mag zijn. Met deze maatregelen dragen we bij aan een veilige studie- en werkomgeving.

Meer informatie over de achtergronden en uitgangspunten lees je in het
protocol herstart fysieke onderwijsactiviteiten Hogeschool Leiden ( pdf, 1.10 MB ).

Update 19 mei

Vanaf 15 juni kan Hogeschool Leiden onder strikte voorwaarden het hoofdgebouw aan de Zernikedreef verder opstellen. De ruimte die het kabinet ons geeft maakt het mogelijk om vanaf 15 juni (her)toetsen te houden in ons hoofdgebouw aan de Zernikedreef en mogelijk op andere locaties. Uiteraard worden er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen en volgen we de richtlijnen van het RIVM strikt op.

Toetsen op de hogeschool vanaf 15 juni

Vanaf 15 juni vinden er ook op de hogeschool weer toetsen en her-toetsen plaats tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur. Tevens zal de periode tussen 15.00 en 20.00 uur worden ingeroosterd, maar dan moet je voor 15.00 uur in de school zijn en moet je daar blijven tot 20.00 uur. Indien nodig zal ook de zaterdag in het rooster worden benut.

Zoveel mogelijk toetsen gaan door op locatie of online. Toetsen die eerder niet online konden worden afgenomen zullen nu zoveel als mogelijk op locatie plaatsvinden. Alle toetsen gelden als een reguliere gelegenheid. Ons advies is om op de fiets te komen of in ieder geval het ov te vermijden als je over alternatieve vormen van reizen kunt beschikken. Als je gebruik maakt van het ov, zorg dat je niet eerder vertrekt of later terugreist dan noodzakelijk en volg de regels op.

Studenten worden tijdig geïnformeerd (in principe twee weken van tevoren) door de opleiding wanneer een toets plaatsvindt. Ook bij praktijkonderwijs zoals laboratoriumonderzoek, verpleegkunde of fysiotherapie zal vanaf 15 juni beperkte mogelijkheid zijn voor toetsen op locatie met voorafgaand de voorbereiding hierop. Studenten worden tijdig door de opleiding geïnformeerd over de planning en richtlijnen bij het afnemen van deze praktijktoetsen.

Aanpassing gebouw en gedragsregels

Voor ieders veiligheid wordt ons gebouw aangepast met looproutes en een nieuwe indeling van ruimtes. Ook gelden er nieuwe gedragsregels en hygiënemaatregelen in het gebouw. We verwachten dat iedereen deze maatregelen goed opvolgt. Alleen onder deze voorwaarden mogen en kunnen we toetsen op locatie organiseren.

Servicedesk en studeren

Via de Servicedesk kunnen onze studenten een aanvraag doen voor een studieplek voor een dag. Een gelimiteerd aantal plaatsen is beschikbaar.

Compensatieregeling collegegeld afstudeerders

Het kabinet heeft aangekondigd studenten tegemoet te komen die door de corona-maatregelen later afstuderen en zich komend studiejaar opnieuw moeten inschrijven. Wie afstudeert tussen september 2020 en eind januari 2021, krijgt drie maanden collegegeld terug van de overheid. Uiteraard zijn wij blij met deze regeling en zullen wij samen met de betreffende studenten kijken naar wat dit betekent en hoe dit in de praktijk vorm krijgt.

Wij gaan ervan uit dat toetsen en het praktijkonderwijs op onze school deels en onder voorwaarden kunnen doorgaan. We kijken ernaar uit om onze studenten en medewerkers zo veilig mogelijk te ontvangen op locatie. Dat is wel met het voorbehoud dat het coronavirus niet weer oplaait. Zoals altijd geldt: houd je aan de adviezen van de overheid. Blijf zoveel als mogelijk thuis en vermijd drukte.

We wensen iedereen veel succes met studeren en werken. Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Update 7 mei

Het College van Bestuur (CvB) heeft besloten tot een gecontroleerde openstelling van het hoofdgebouw aan de Zernikedreef voor de periode van 11 mei tot 15 juni. In aanvulling op de beperkte activiteiten die sinds 14 april gelden, is er vanaf 11 mei ook ruimte voor het organiseren van kleinschalige (eind)examenactiviteiten en kleinschalige vergaderingen voor medewerkers. Meer informatie hierover ontvangen studenten en medewerkers door middel van interne berichtgeving.