Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Fysiek onderwijs weer mogelijk

17 januari 2022 - Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag is bekendgemaakt dat het hoger beroepsonderwijs vanaf vandaag weer fysiek onderwijs mag geven. Met andere woorden: de hogeschool mag weer open.

De komende tijd blijven bepaalde maatregelen van kracht. In dit bericht vind je een kort overzicht van deze maatregelen.

Fysiek onderwijs weer mogelijk  

Fysiek onderwijs op locatie is onder voorwaarden weer toegestaan. In het kort betekent dit dat de hogeschool teruggaat naar de richtlijnen zoals die begin december golden. Aangezien periode 2 bijna geen onderwijs meer omvat (over een week begint immers de toetsperiode), zal dat grotendeels conform eerdere planning nog op afstand worden gegeven (met uitzondering van het praktijkonderwijs).  

Vanaf de start van periode 3 vindt het onderwijs weer fysiek op locatie plaats. Opleidingen die in periode 2 toch al fysiek onderwijs willen verzorgen, hebben daar wel de mogelijkheid toe. Sommige opleidingen hebben laten weten dat zij deze week inderdaad al fysiek onderwijs geven. Dit gebeurt binnen het huidige rooster. Deze opleidingen zorgen zelf voor communicatie richting docenten en studenten.   

Onderwijsactiviteiten als de stagemarkt, diploma-uitreikingen en de Open Dag gaan gewoon door. Niet-onderwijsactiviteiten, zoals evenementen en borrels, kunnen vooralsnog niet plaatsvinden.  

Tentamens en toetsen 

Het was al mogelijk om tentamens en toetsen fysiek te geven. Deze gaan gewoon door zoals gepland. Voor tentamens en toetsen geldt ook geen maximale groepsgrootte van 75 personen. Het gebruik van studieplekken op de hogeschool en het organiseren van studeermiddagen door studieverenigingen is toegestaan.

Mondkapjesplicht wordt uitgebreid  

Vanaf vandaag moeten mondkapjes overal in de gebouwen van Hogeschool Leiden worden gedragen. Dit gold al voor alle publieke ruimten (bijvoorbeeld in de gangen, het Mediacentrum en het restaurant). Dit geldt nu ook in de leslokalen, zeker als afstand houden niet mogelijk is. 

Er zijn uitzonderingen. Zo hoeven docenten geen mondkapje te dragen als ze zelf lesgeven. Hetzelfde geldt voor studenten die presenteren, en voor lessen waar zang, dans of sport een rol speelt. Als je op de hogeschool werkt, draag dan overal een mondkapje, behalve wanneer je zit en voldoende afstand kunt houden. Wanneer je in het restaurant zit om te eten, mag het mondkapje natuurlijk af.

Afstand houden, max. groepsgrootte van 75   

Voor alle publieke ruimten geldt de 1,5 meter maatregel. Deze maatregel geldt niet voor de onderwijsruimtes, tentamens en examens. De maximale groepsgrootte blijft 75 personen, maar ook dit geldt niet voor tentamens en toetsen.

Thuiswerken blijft de norm 

Ook de komende periode werken alle medewerkers van Hogeschool Leiden in principe volledig vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Denk hierbij aan docenten die praktijkonderwijs moeten geven, conciërges en medewerkers van de Servicedesk.

Versoepeling quarantaineregels 

Om hoge uitval onder bijvoorbeeld docenten te voorkomen, versoepelt het kabinet de huidige quarantainemaatregelen. Deze versoepeling geldt voor iedereen die óf minimaal een week geleden een boosterprik heeft gekregen, óf minder dan acht weken geleden besmet is geraakt. Als iemand uit deze groep contact heeft gehad met iemand die besmet is, dan hoeft hij of zij niet langer in quarantaine. Voorwaarde is uiteraard wel dat hij of zij geen klachten heeft en een zelftest doet. 

Basismaatregelen blijven belangrijk 

Verder blijft het volgen van alle basismaatregelen natuurlijk belangrijk. Naast de mondkapjesplicht en de 1,5 meterregel zijn dit: houd afstand, was en/of desinfecteer regelmatig je handen en blijf thuis bij klachten. Doe regelmatig een zelftest, en als deze positief is laat je testen bij de GGD.