Hogeschool Leiden

Over

Thema

Flinke groei aanmeldingen Hogeschool Leiden

2 juli 2020 - Ondanks de coronacrisis is er toch een landelijke groei te zien in het aantal aanmeldingen in het hoger onderwijs. Hogeschool Leiden kent zelfs een groei van 10,4% in het aantal aanmeldingen t.o.v. 2019.

Sinds de uitbraak van het COVID-19 virus, was het voor veel studiekiezers de grote vraag ‘hoe ziet de toekomst eruit en wat betekent dat voor mijn studiekeuze’. Deze onzekerheid was lange tijd terug te zien in de achterblijvende aanmeldcijfers en werd extra gevoed door de uitgestelde deadline van 1 mei naar 1 juni*. Inmiddels kennen we een groei in aanmeldingen en kan de conclusie getrokken worden dat studenten zich niet laten tegen houden om te gaan studeren door het coronavirus en voornemens zijn een studie te starten.

* Door de coronacrisis en achterblijvende aanmeldcijfers heeft de Vereniging Hogescholen de aanmelddeadline tweemaal verplaatst van 1 mei naar 1 juni en van 1 juni naar 15 juli. Hogeschool Leiden heeft per opleiding bekeken of de uitgestelde aanmelddeadline gehanteerd wordt.

Landelijke groei versus groei Hogeschool Leiden 

Binnen het hoger onderwijs is landelijk een groei te zien in het aantal aanmeldingen van 2,2%. Hogeschool Leiden kent zelfs een groei van 10,4% in het aantal aanmeldingen t.o.v. 2019. Hierbij is het wel belangrijk om in acht te nemen dat het gaat om het aantal aanmeldingen en dat dit niet gelijk staat aan het aantal studenten. Studenten kunnen zich voor meerdere studies aanmelden. Kijkend naar het aantal studenten dan groeit Hogeschool Leiden met 9,4%, tegenover een landelijke groei van 2,4% t.o.v. vorig jaar. 

Sterkste groeiers 

De opleidingen (voltijd) met de grootse toename in aanmeldingen t.o.v. vorig jaar zijn: 

  • Vaktherapie +36% (landelijk: +37,5%) 
  • Sociaal Werk + 28,3% (landelijk: +4,1%) 
  • Bio-Informatica +  22,4% (landelijk: +1,3%) 
  • Verpleegkunde + 19,5% (landelijk: +6%) 
    Duale variant: +28,6% (landelijk: +2,8%) 
  • Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek +15,5% (landelijk: +7,4%) 

Het is moeilijk om een een-op-eenrelatie neer te leggen die de flinke groei verklaart van de bovenstaande opleidingen. Deels kan de groei mogelijk verklaard worden door de (extra) online inspanningen rond de voorlichtingsdagen in april en mei 2020. Een andere mogelijke verklaring kan voortkomen uit de coronacrisis, waarbij studiekiezers geïnspireerd zijn om voor een vitale, medische of maatschappelijk betrokken opleiding te kiezen. Denk hierbij aan de aandacht voor verpleegkundigen en leerkrachten (+6,7% groei in aantal aanmeldingen voltijdopleiding), maar ook het vakgebied van bijvoorbeeld laborant is veelvuldig in de media gekomen met het onderzoek naar vaccins en het testen op corona.  

Op het moment dat het nieuwe studiejaar start en duidelijk is hoeveel studenten ook daadwerkelijk beginnen aan een studie bij Hogeschool Leiden, wordt nader onderzoek gedaan naar de groei. 

Opleidingsaanbod Hogeschool Leiden

Benieuwd naar alle opleidingen van Hogeschool Leiden? Bekijk het opleidingsaanbod.