Links op de achtergrond: docent Informatica Bas van der Veen. Rechts: student Emma Verhoef geeft uitleg.

Over

Thema

Faculteit Science & Technology actieve deelnemer tijdens Bètasymposium 2022

14 februari 2022 - Studenten en docenten van de opleidingen Chemie en Informatica van Hogeschool Leiden leverde een bijdrage aan het jaarlijkse Bètasymposium. Het is symposium is bedoeld voor bètadocenten en TOA's uit het voortgezet onderwijs.

Als onderdeel van het jaarlijkse Bètasymposium van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) wordt er een magazine ( pdf, 3.77 MB ) uitgegeven dat verspreid wordt onder alle scholen voor voortgezet onderwijs (vo) uit het netwerk. In de editie van dit jaar geven Informaticastudent en student-assistent Emma Verhoef en docent Bas van der Veen een inkijkje in de 'Learning community' van de opleiding Informatica.

Links op de achtergrond: docent Informatica Bas van der Veen. Rechts: student Emma Verhoef geeft uitleg. Foto door: Rob Lamping
Links op de achtergrond: docent Informatica Bas van der Veen. Rechts: student Emma Verhoef geeft uitleg.

Bijdrage opleiding Chemie 

Tijdens het Bètasymposium werden twee lezingen verzorgd in samenwerking met de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. Eén door Chemie docent Karsten Kaspers waarin hij aandacht vroeg voor Klimaatchemie en de wijze waarop dit in het vo-onderwijs een plek kan krijgen. De hiervoor ontwikkelde proefjes bleken zeer gewild. 

De andere lezing werd verzorgd door Ludo Juulink, hoofddocent bij Universiteit Leiden samen met Bram Bruininks, student Chemie  aan Hogeschool Leiden. Bram heeft als onderdeel van zijn afstudeerstage meetapparatuur ontwikkeld dat beschikbaar is door middel van 3D-printen. Onderwijsinstellingen kunnen hierdoor, voor weinig geld, over meetapparatuur beschikken en deze gebruiken in het onderwijs. 

Over het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) 

De faculteit Science & Technology is actief deelnemer aan het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en het bijbehorende Bètasteunpunt. Het netwerk zet zich in voor docentprofessionalisering en het bevorderen van een goede aansluiting tussen vo, hbo en Universiteit. Voor de faculteit is het bovendien een belangrijk netwerk om relaties met het vo op te bouwen en te onderhouden.

Meer informatie