Hogeschool Leiden

Over

Thema

Introweek gaat door met beperkingen

6 augustus 2020 - Op donderdag 6 augustus heeft het kabinet maatregelen aangekondigd omtrent de introductie- en kennismakingsweken voor studenten.

Introductieweken mogen onder voorwaarden doorgang vinden. De hogeschool trekt hierin vanzelfsprekend samen op met de Universiteit LeidenVoor de studenten van Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden betekent dit het volgende:

Aangepast programma

De introductieweek EL CID kan doorgang vinden. In de zorgvuldige voorbereiding op het programma in de afgelopen maanden is reeds rekening gehouden met alle maatregelen. Ook is er veelvuldig afstemming geweest met de gemeenten en GGD. Dat heeft geresulteerd in een programma bestaande uit een online gedeelte en een fysiek deel van één dag. Hierbij komen studenten in kleine groepjes naar Leiden om kennis te maken met elkaar, de stad, hun studie en het studentenleven. Deze dag heeft geen avondprogramma, en de onderdelen zijn dusdanig opgezet dat de 1,5 meter afstand en andere voorzorgsmaatregelen altijd gehandhaafd worden. De programma’s van onze introductieweken voldoen daardoor reeds aan de door het kabinet gestelde beperkingen.

Veilig kennis maken met de hogeschool

De kennismaking van studenten met de hogeschool en met hun opleiding vinden wij van wezenlijk belang voor een goede start van de studieloopbaan. De verantwoordelijkheid voor een veilig verloop daarvan wordt dan ook sterk gevoeld. We hebben daarom goed contact met de studieverenigingen om dit alles, in afstemming met de opleidingen, binnen de door het kabinet gestelde beperkingen zo succesvol en veilig mogelijk te laten verlopen.

Geen fysieke kennismaking met studentenverenigingen

De introductieactiviteiten van studentengezelligheidsverenigingen zijn van een andere orde en daar schrijft het kabinet ook andere regels voor. De fysieke kennismakingstijd van studentenverenigingen kan dan ook geen doorgang vinden. Studentenverenigingen houden de eigen (aspirant-)leden op de hoogte. Wij vinden het jammer dat deze verenigingen hun rol in de introductie van nieuwe studenten in het studentenleven dit jaar niet kunnen vervullen.

Houd je aan de coronamaatregelen

We drukken onze studenten, zowel de nieuwe eerstejaars als onze huidige studenten, op het hart om zorg te dragen voor zichzelf en voor elkaar en zich dus aan de coronamaatregelen te houden. Organiseer geen activiteiten buiten het officiële programma van de introductieweken en beperk sociale contacten om zo het risico op verspreiding van het virus te beperken.

Meer informatie over de introductieweek EL CID