Hogeschool Leiden

Over

Thema

Succesvolle interventies voor vitale ouderen

29 augustus 2018 - Hoe kunnen therapeuten optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van hun oudere cliënten? Deze vraag staat centraal in de cursus ‘Succesvolle interventies voor vitale ouderen’ voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten.

Nieuwe cursus voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten

Deze vraag staat centraal in de nieuwe cursus ‘Succesvolle interventies voor vitale ouderen’ voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten, die op 28 september en 2 november 2018 in Leiden zal plaatsvinden.

Maatwerk voor oudere individuen

Na de cursus ben je in staat om met kennis over leefplezier, gedragsverandering en co-creatie interventies beter af te stemmen op wat ouderen zelf belangrijk vinden. Daardoor lever je een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van de oudere cliënt. In de cursus gaan we in op hun wensen en verlangens voor welzijn. Daarnaast komen kennis en begrip van (cognitieve) veroudering en de invloed van de omgeving op leefstijl aan de orde. Dr. Lex van Delden, zelf fysiotherapeut en bewegingswetenschapper bij Leyden Academy, licht toe: "Wanneer we beter begrijpen wat er voor de oudere cliënt toe doet en hoe keuzes en gedrag beïnvloed worden door omgevingsfactoren, kunnen we van onze interventies echt maatwerk maken." Met instrumentele kennis oefenen we op vaardigheden in de dagelijkse praktijk: deelnemers gaan met een casus uit de eigen praktijk aan de slag en kunnen na de cursus direct hun nieuwe interventie, ontwikkeld in co-creatie met ouderen, implementeren.

Klassikaal en online

De cursus ‘Succesvolle interventies voor vitale ouderen’ vindt op 28 september en 2 november in Leiden plaats en omvat twee klassikale lesdagen gecombineerd met online educatie, opdrachten en coaching. Cursisten oefenen in teams in een workshopsetting en gaan op werkbezoek. De cursus wordt verzorgd door de opleiding fysiotherapie en het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool Leiden en Leyden Academy. Deelname kost 475 euro en is geaccrediteerd door het KNGF voor 25 accreditatiepunten (kwaliteitsdeel, algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut).

Meer informatie over het programma, leerdoelen en docenten vind je in de brochure