Fitnessapparatuur

Over

Thema

Studenten Fysiotherapie beoordelen gezondheidsapps

2 juli 2020 - Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg (ERFB) zet sinds 2018 studenten in bij het beoordelen van gezondheidsapps voor de GGD AppStore.

Het doel is enerzijds om de GGD AppStore te vullen en anderzijds om de studenten kennis te laten maken met eHealth en ze te leren flexibel en kritisch te reflecteren; een win-winsituatie. Een mooi voorbeeld waarin een brug wordt geslagen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. ​

Preventie en eHealth spelen steeds grotere rol 

De vergrijzing, stijgende zorgkosten en het tekort aan zorgpersoneel zorgen voor voortdurende aanpassingen in de inrichting van de zorg en het onderwijs in Nederland. Steeds meer wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen gezondheid. Tijdens de uitbraak van het coronavirus werd dit voor iedereen ook heel zichtbaar. Tegelijkertijd vraagt het ook van zorgprofessionals dat zij kunnen anticiperen op een voortdurend wijzigende beroepsinhoud, waarbinnen preventie en eHealth een steeds grotere rol spelen.  

Preventieve gezondheids-apps bieden ondersteuning

Preventieve gezondheids-apps kunnen ondersteuning bieden in het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Zo is in de GGD AppStore een overzicht te vinden van relevante en betrouwbare gezondheids-apps. Deze apps werden voorheen alleen door GGD-medewerkers beoordeeld, maar tegenwoordig leveren ook de studenten van Hogeschool Leiden en Zuyd Hogeschool hier een bijdrage aan.  

De studenten zijn enthousiast over de testwerkzaamheden die worden uitgevoerd onder begeleiding van de GGD. “Het is ‘afwisselend’ en ‘leuk’ om te doen en bovendien een echte ‘uitdaging’, omdat de testrapportage ‘in de echte wereld wordt gebruikt door burgers”, aldus de studenten. Ook de GGD-medewerkers zijn goed te spreken over de soepele samenwerking met de studenten. 

AppChecker

Samenwerking Hogeschool Leiden en Hogeschool Zuyd

Om de beoordeling van de apps goed te laten verlopen heeft het lectoraat samen met Zuyd Hogeschool een speciale e-learning ontwikkeld die zowel een testomgeving is voor studenten als voor medewerkers van de GGD. Bij de beoordeling van de apps wordt gekeken naar de domeinen gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Vanuit Hogeschool Leiden hebben studenten van de opleiding Fysiotherapie de apps getest en de hoop is dat ook studenten van andere zorg- en welzijnsopleidingen hier in de toekomst een bijdrage aan leveren. 

Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF) 

Het beoordelen van gezondheids-apps wordt, in combinatie met andere onderzoeksvragen, door groepjes derde- en vierdejaars Fysiotherapiestudenten van Hogeschool Leiden gedaan in het kader van hun Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF). Komend semester gaan POF-studenten bijvoorbeeld in opdracht van (extern) Kenniscentrum Sport en Bewegen onderzoeken wat de kwaliteit en bruikbaarheid is van apps, die gericht zijn op gezondheidsbevordering en gebruikt worden in een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). In het nieuwe curriculum van de opleiding Fysiotherapie  is het de bedoeling dat ook eerste- en tweedejaars studenten apps gaan beoordelen. Hetzelfde geldt voor andere opleidingen binnen de hogeschool.  

Meer informatie 

Op de website van de GGD AppStore vind je meer informatie over beoordeelde preventieve gezondheids-apps. De wijze waarop de gezondheids-apps door studenten worden beoordeeld staat beschreven in een artikel in het tijdschrift Onderwijs en Gezondheidszorg (april 2020).

Neem voor meer informatie contact op met Arlette Hesselink (docentonderzoeker Hogeschool Leiden) via [email protected]