Hogeschool Leiden

Over

Thema

Samen naar duurzaam gezond beweeggedrag

29 januari 2019 - Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam onderzoeken de komende twee jaar samen met de praktijk hoe je als zorgprofessional cliënten persoonsgericht kunt stimuleren in duurzaam gezond beweeggedrag.

Hiervoor ontvingen zij een RAAK-publiek subsidie van € 300.000,- van Regieorgaan SIA.

Ondersteuning op maat

Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks de inspanningen van zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, valt naar schatting meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terug in ongezond beweeggedrag. Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool Leiden is penvoerder en gaat samen met De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam een methodiek ontwikkelen waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag.

Starten bij de cliënt

Het tweejarige onderzoeksproject identificeert – vanuit de cliënt – functioneringsprofielen en profiel-specifieke bouwstenen voor duurzaam gezond beweeggedrag. De functioneringsprofielen zijn gebaseerd op individuele kenmerken, zoals hoe de cliënt in de dagelijkse leefomgeving fysiek, sociaal en psychisch functioneert. Dit heeft invloed op het beweeggedrag van de cliënt. De bouwstenen zijn bestaande diensten en interventies, zoals beweeginterventies, apps of burgerinitiatieven.

Van open blik naar maatwerk

Gedurende het project werkt het onderzoeksteam in co-creatie met de praktijk. Zij zetten zowel kwalitatieve als ontwerpgerichte onderzoekstechnieken in. Daarbij gebruiken zij het Behaviour Change Wheel als theoretisch raamwerk. Vanuit het open en brede perspectief dat het onderzoek oplevert, werkt het team toe naar een prototype van de methodiek die zorgprofessionals in de toekomst kunnen gebruiken om de huidige behandelaanpak te verbeteren en zo duurzaam gezond beweeggedrag te stimuleren.

Het project Blijf in Beweging ondersteuning van Zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag (BiBoZ) gaat binnenkort van start. Ze worden daarbij ondersteund door een enthousiast en deskundig consortium van de Gemeente Leiden, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, LUMC, Universiteit Leiden, Basalt, TU Delft en MEE Rotterdam.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project of heb je interesse om samen te werken? Neem dan contact op met Arlette Hesselink via hesselink.a@hsleiden.nl, lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg.

De RAAK-publiek regeling van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

Hogeschool Leiden