Fietsen Hogeschool Leiden

Laadvoorziening elektrische auto’s en e-bikes

Sinds twee weken is het mogelijk voor elektrische auto’s om op het terrein van Hogeschool Leiden te laden. Er zijn twee plekken ingericht daarvoor.

Sinds twee weken is het mogelijk voor elektrische auto’s om op het terrein van Hogeschool Leiden te laden. Er zijn twee plekken ingericht daarvoor. Deze plekken zijn als zodanig gemarkeerd en alleen auto’s die van de oplaadmogelijkheid gebruik maken hebben toestemming daar te staan gedurende de tijd dat de auto wordt geladen. Dit zijn geen reguliere parkeerplekken. Nadat de auto is geladen dient een parkeerplek te worden gekozen zodat daarna ook andere auto’s van deze faciliteit gebruik kunnen maken. Voor het laden van de auto’s zijn de laadpunten voorzien van een RFID kaartlezer. Deze kaartlezer is geschikt voor alle Nederlandse laadpassen. Via deze pas wordt de geladen elektriciteit met de autobezitter verrekend. Wij vragen een vergoeding van 24 eurocent per kWh, hetgeen gemiddeld wordt gerekend bij openbare laadstations. De snelheid van het laden wordt bepaald door de capaciteit van de accu van de auto en de capaciteit van de laadpaal, welke laatste 11 kW bedraagt.

Oneigenlijk gebruik van de laadplekken is niet toegestaan. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat op het parkeerterrein van de hogeschool een wegsleepregeling van kracht is.

Sinds deze week is het ook mogelijk in alle overdekte fietsenstallingen de e-bike te kunnen laden. Per stalling zijn twee stroompunten aangelegd voorzien van een pictogram. Deze stroompunten mogen uitsluitend worden gebruikt om de e-bike op te laden.

Laadvoorziening elektrische auto's en e-bikes bij Hogeschool Leiden
Laadvoorziening elektrische auto's en e-bikes bij Hogeschool Leiden