Duurzame hogeschool in beeld

Over

Thema

Hogeschool Leiden sluit aan bij het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

2 februari 2021 - Deze coalitie van organisaties zoals IKEA, Zeeman, Amnesty International, Unicef, vakbonden, Suitsupply en The Student Hotel wil ervoor zorgen dat bedrijven ondernemen met respect voor mensenrechten en het milieu in hun hele keten.

Laptops, t-shirts, koelkasten, telefoons en drankjes bij de lunch zijn allemaal producten gemaakt van grondstoffen vanuit de hele wereld. Dat klinkt misschien heel interessant, maar in al deze productieketens is nog steeds sprake van vreselijke werkomstandigheden voor miljoenen mensen en vervuiling van de natuur.

Armoede, onrecht en klimaatverandering

Nederlandse bedrijven dragen veel bij aan internationale ontwikkeling en de oplossing van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering. Helaas zijn bedrijven ook vaak direct en indirect via hun internationale ketens betrokken bij negatieve impact op mens en milieu. Dit probleem wordt nog niet serieus genoeg genomen en de huidige handhaving schiet tekort.

Nederlandse wetgeving als belangrijke stap richting ambitieuze EU-wetgeving

Momenteel bestaan er met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen richtlijnen voor bedrijven, vastgelegd in de UN Guiding Principles on Business en Human Rights en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Deze richtlijnen zijn niet afdwingbaar en niet alle bedrijven lopen even hard om ze zich eraan te houden. Er is meer nodig dan vrijwillige samenwerking om het probleem aan te pakken. Daarom pleit Hogeschool Leiden, samen met alle andere organisaties die zijn aangesloten bij het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen, voor wetgeving die ervoor zorgt dat bedrijven de problemen in productieketens rondom mensenrechten en het milieu verder aanpakken.

Willemijn Hirzalla-Leenhouts houdt zich als onderzoeker en valorisator bij het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid bezig met dit thema.

Willemijn Hirzalla-Leenhouts

"Ik ben blij met deze stap van Hogeschool Leiden, want afdwingbare wetgeving zorgt ervoor dat mensenrechten en het milieu in productieketens beter beschermd worden."

Willemijn Hirzalla-Leenhouts

Meer informatie

Meer informatie over dit initiatief vind je op idvo.org. Wil je meer weten of meedenken? Neem dan contact op via met Willemijn Hirzalla-Leenhouts via hirzalla.w@hsleiden.nl.