Duurzame hogeschool in beeld

Over

Thema

Hogeschool Leiden heeft energielabel A

9 juli 2020 - We schreeuwen het misschien niet van de daken, maar op de hogeschool vinden we duurzaamheid erg belangrijk. Wist je bijvoorbeeld dat we een ingenieus bodemenergiesysteem hebben om de temperatuur in ons gebouw te reguleren?

En dat 50% van de TL verlichting is vervangen door LED-verlichting? En onze fietsenstalling is voorzien van oplaadpunten? Of dat we kortgeleden het energielabel A hebben ontvangen? Je hoort het woord tegenwoordig overal om je heen: duurzaamheid. We weten inmiddels wel wat het betekent, maar hoe zorg je ervoor dat het niet alleen bij een woord blijft? In dit artikel lees je meer over een aantal actuele ontwikkelingen binnen Hogeschool Leiden. 

Installatie bodemenergiesysteem

Op dit moment worden de werkzaamheden voor het creëren van een nieuw bodemenergiesysteem (WKO), bestaande uit warmte- en koude bronnen geboord op 120 meter, afgerond. Hoe werkt zo’n WKO precies? Coördinator Technische Zaken Henk van der Steen legt het je graag uit.

Energielabel A

Aan het begin van dit jaar 2020 heeft de hogeschool het hoofdgebouw (85% van de totale oppervlakte aan beschikbare ruimte) laten toetsen op ingezette energiemaatregelen met als doel een energielabel te krijgen. Het onderzoek is onlangs afgerond en we zijn beloond met energielabel A.

Milieuresultaten 2019

Ieder jaar stelt het Facilitair Bedrijf een overzicht op van de belangrijkste milieuresultaten van Hogeschool Leiden. De resultaten voor 2019 zijn verwerkt in een infographic ( pdf, 1.80 MB ). Belangrijk detail is dat het verbruik van elektriciteit met ruim 7% is gedaald ten opzichte van 2018. Deze daling is vooral het resultaat van het vervangen van de oude verlichting door energiezuinige LED-verlichting en goede monitoring van het verbruik.

Excellente score in benchmark

In de eerste vier maanden van dit jaar heeft Colliers International het jaarlijkse benchmark facilitaire kosten uitgevoerd onder de grote hogescholen. Wij doen als hogeschool nu voor het derde jaar mee en zijn ook opgegaan voor het facultatieve onderdeel duurzaamheid. Aan de hand van een vragenlijst zijn diverse duurzaamheidsaspecten in kaart gebracht. In vergelijking met de andere deelnemende hogescholen, kwam Hogeschool Leiden als beste uit de bus: de toegekende classificatie is ‘4-sterren excellent’. Belangrijk om te vernoemen is dat we op verschillende onderdelen bijna maximaal scoren. Zo doen we het erg goed op het gebied van waterbesparing en een gezond klimaat in onze gebouwen.

Grafiek benchmark facilitaire kosten

Sustainabul 2020

Ook dit jaar organiseerde het netwerk ‘Studenten voor Morgen’ weer de Sustainabul, een duurzaamheidsranglijst van de 30 grootste hoger onderwijsinstellingen (hogescholen (17) en universiteiten (13)) van Nederland. Overall eindigde Hogeschool Leiden op de 17de plaats; onder de hogescholen nemen wij de 8e plaats in. Als je alleen kijkt naar de resultaten op het gebied van bedrijfsvoering, dan staat de hogeschool overall zelfs op de 12e plaats. Op het gebied van onderwijs scoren we gemiddeld, maar op het gebied van onderzoek blijven we volgens de ranking helaas nog achter. 

Onderwijsinstellingen kregen vragen over verschillende duurzaamheidsthema’s op het gebied van onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en integrale benadering. De vragenlijst is dit jaar aangepast met het oog op vijf belangrijke pijlers: een beleidsvisie, een strategie, de implementatie om de doelen te bereiken, transparantie én de betrokkenheid van studenten en medewerkers. Tijdens de eerste ronde van het onderzoek, hebben studenten de websites van de onderwijsinstellingen doorgespit op zoek naar online publicaties waarin de antwoorden te vinden zijn op de vooraf vastgestelde vragen. Tijdens de tweede ronde mochten de onderwijsinstellingen deze informatie aanvullen met feedback. Op basis van de resultaten van de twee ronden samen is de ranking vastgesteld.

ISO 14001 certificering 

Hogeschool Leiden wil haar milieuprestaties constant verbeteren. Zo heeft zij onder andere een milieumanagementsysteem voor de faculteit Science & Technology en de dienst Facilitair Bedrijf ingericht. Dit systeem helpt bij het plannen, uitvoeren, controleren en continu verbeteren van de bedrijfsactiviteiten. In juni heeft een externe audit plaatsgevonden met als resultaat een ISO 14001 certificering: er zijn géén afwijkingen gevonden. Het systeem is dus goed geïmplementeerd. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten mogelijk, maar de manier waarop de hogeschool bezig is met het nemen duurzaamheidsmaatregelen wordt gezien en goed gewaardeerd.

Duurzame ontwikkeling

Zowel in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van Hogeschool Leiden is het stimuleren van duurzame ontwikkeling een belangrijk uitgangspunt. We dagen onze studenten en alumni uit om maatschappelijke en sociale veranderingen mede vorm te geven en om de organisaties waar ze (gaan) werken hierbij te helpen. Iedere opleiding, faculteit en dienst geeft hier op verschillende wijze invulling aan.

Lees meer over duurzaamheid en Hogeschool Leiden