Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Julia Planko aangesteld als lector Duurzaam & Circulair Ondernemen

19 mei 2021 - Het kenniscentrum Duurzaam Organiseren van Hogeschool Leiden heeft er een nieuw lectoraat bij: Duurzaam & Circulair Ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheidsdoelstellingen, transitie naar een circulaire economie en sociale innovaties staan binnen dit lectoraat centraal. Lector Julia Planko zal met haar lectoraat onderzoeken hoe bedrijven kunnen bijdragen aan meer duurzaamheid in onze maatschappij. 

Foto Lector Julia Planko
Julia Planko | lector Duurzaam & Circulair Ondernemen

Het Living Lab Circulaire Leefomgeving

De ambitie van het lectoraat is om samen met bedrijven toegepast onderzoek op het gebied van duurzaamheid en circulariteit uit te voeren. Zo wil het lectoraat bijvoorbeeld met een consortium van praktijkpartners, samen met de collega’s van de lectoraten Recht & Rechtvaardigheid en Contextueel Veranderen, het Living Lab Circulaire Leefomgeving opzetten. Binnen dit Living Lab wordt gewerkt aan vraagstukken die bij bedrijven en gemeentes spelen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

In het living lab zouden we graag samen met innovatieve ondernemers, partijen uit de bouwsector, kennisinstellingen en overheidsorganisaties experimenteren met niet alleen technische oplossingen, maar ook besluitvormings- en implementatieprocessen, multi-stakeholder businessmodellen en co-creatie van circulaire producten en diensten.

Julia Planko | Lector Duurzaam & Circulair Ondernemen.

“Met het aanstellen van Julia Planko heeft de faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden een toponderzoeker binnengehaald op het gebied van circulariteit en duurzaamheid'', aldus faculteitsdirecteur Ruby Fasten. “Zij brengt expertise en energie mee die goed passen bij de opleiding Commerciële Economie. Julia weet verbinding te maken met docenten en door middel van onderzoek het curriculum van de opleiding te verstreken en zodoende nog betere studenten aan ons beroepenveld af te leveren. Ook levert zij een bijdrage aan het interdisciplinair onderzoek. Zij zal interdisciplinair onderzoek een impuls geven en kan als geen ander bruggen slaan tussen verschillende opleidingen.”  

Verbinding met het onderwijs 

Het lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen zal meer duurzaamheidsonderwerpen in het curriculum van de opleiding Commerciële Economie integreren. Daarvoor gaat het lectoraat nauw samenwerken met de Commissie Maatschappelijke Impact. Opleidingsmanager Marjet van Weeren van de opleiding Commerciële Economie: ‘’Julia heeft veel ideeën over het verder integreren van duurzaamheid binnen onze opleiding; zij wil het duurzaamheidsdenken bij onze studenten onder de aandacht brengen. Zo opperde zij het 'Duurzaam Rijbewijs’ waarbij studenten bij aanvang van de opleiding direct een aantal basisprincipes meekrijgen.”  

Julia heeft veel ideeën over het verder integreren van duurzaamheid binnen onze opleiding; zij wil het duurzaamheidsdenken bij onze studenten onder de aandacht brengen. Zo opperde zij het 'Duurzaam Rijbewijs’ waarbij studenten bij aanvang van de opleiding direct een aantal basisprincipes meekrijgen. 

Marjet van Weeren | Opleidingsmanager CE

Over Julia Planko 

Het begrip duurzaamheid loopt als een rode draad door de carrière van Julia Planko. Al tijdens haar master International Economics onderzocht zij het verschijnsel duurzaam toerisme in Madagaskar. Vanaf dat moment was zij verbonden aan verschillende hogescholen, waar zij zich bezighield met meerdere projecten op het gebied van duurzaam ondernemen. ‘’Naast mijn baan als docent-onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht heb ik mijn dr.-titel bij het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht behaald", aldus de kersverse lector. 

Voor haar aanstelling heeft zij zich als senior onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam beziggehouden met het onderwerp duurzaamheidstransities. Haar onderzoek behelsde circulair bouwmateriaal, energiepositieve wijken, elektrische laadpalen, duurzaamheid in de textielsector, bio-based en afbreekbare verpakkingen en vermindering van microplastics. 

Over het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren 

Het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren is een initiatief van de faculteit Management en Bedrijf van Hogeschool Leiden. Binnen het kenniscentrum bundelen vijf lectoraten de krachten om bij te dragen aan gemeenschappelijke thema's. Dit zijn het lectoraat PR & Transparantie (lector Piet Hein Coebergh, het lectoraat Diversiteit (lector Saniye Celik), het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid (lector Gerdo Kuiper), het lectoraat Contextueel Veranderen (lector Ronald Ulrich) en het nieuwe lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen (lector Julia Planko). De onderzoeksresultaten van het kenniscentrum dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten. Vice versa wordt het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met studenten, docenten en bedrijven.