Hogeschool Leiden

Drukbezocht miljoenenontbijt VNO-NCW West op Hogeschool Leiden

De gevolgen van de Miljoenennota voor de Nederlandse economie zijn vanochtend besproken tijdens het Miljoenenontbijt. De Leidse professor Kees Goudswaard heeft hier de nieuwe miljoenennota tegen het licht gehouden.

De gevolgen van de Miljoenennota voor de Nederlandse economie zijn woensdagochtend  besproken tijdens het Miljoenenontbijt op Hogeschool Leiden. Dit ontbijt is dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door ondernemersorganisatie VNO-NCW West op de hogeschool. De Leidse professor Kees Goudswaard heeft hier de nieuwe miljoenennota tegen het licht gehouden en de economische gevolgen voor het bedrijfsleven toegelicht. Tijdens een paneldiscussie, onder leiding van Jan Versteegh, bestuursvoorzitter van Teekens Karstens, met Tweede Kamerlid Leendert de Lange (VVD), ondernemer Hans Biesheuvel en Tseard Hoekstra, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn, gingen aanwezigen uit de regio Rijnland in gesprek over deze gevolgen. Ook Mariëtte Hamer, voorzitter van Sociaal Economische Raad (SER), gaf kort haar visie op de gepresenteerde begroting.

Professor Kees Goudswaard ging in op het lastenverlichtingspakket van vijf miljard en benoemde externe risicofactoren die de stevige groei van de Nederlandse economie flink kunnen remmen. Hij benadrukte dat de lastenverlichting op arbeid belangrijk is voor de werkgelegenheid en groei. “Het belastingbeleid is beter dan verwacht, maar het moet echt beter wil het toekomstbestendig zijn”, aldus Goudswaard. “Laat dat nou net aansluiten bij het motto van het kabinet: ‘het gaat beter dan verwacht, maar niet goed genoeg’.”

Innovatie belangrijk voor werkgelegenheid

Hans Biesheuvel ging tijdens de paneldiscussie kort in op de rol van onderwijs bij innovatie. “Innovatie gebeurt niet bij de Rijksoverheid, maar juist bij ondernemers en in het onderwijs en komt veel te weinig aan bod in de Miljoenennota. Juist innovatie draagt bij aan toename van werkgelegenheid.” 

Tseard Hoekstra, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn en lid van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, vind de ‘experimenteerwet’ het meest opvallende aspect uit het Miljoenenontbijt. “Deze wet geeft overheden de kans om wet- en regelgeving buitenspel te zetten bij experimenten om bijvoorbeeld innovatie te stimuleren”, aldus Hoekstra.

Regionale verbinding

Agnita Mur, lid College van Bestuur van Hogeschool Leiden, benadrukt het belang van het organiseren van evenementen zoals het Miljoenenontbijt voor Hogeschool Leiden. “Als hogeschool zijn wij verbonden met ondernemers in de regio. Zoals de heer Biesheuvel tijdens de discussie al aangaf vindt innovatie plaats op onderwijsinstellingen en bij het werkveld. De agenda van Economie 071, waarin vitaliteit, een centrum voor innovatie en ondernemerschap en de retailvisie centraal staan, is een goed voorbeeld.”

Tijdens het Miljoenenontbijt ging het niet alleen om de economische situatie, het belang van ondernemers en innovatie, maar kwam ook de politieke actualiteit aan de orde. Dagvoorzitter Versteegh noemde Professor Goudswaard zelfs een beetje ‘ondeugend’ toen hij in zijn bijdrage hintte naar een mogelijk voortijdig einde van dit kabinet, doordat nu al de cadeautjes worden uitgedeeld en niet in 2017, het jaar dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland staan. 

Kristel Baele (bestuursvoorzitter a.i. Hogeschool Leiden)
Kristel Baele (bestuursvoorzitter a.i. Hogeschool Leiden)
Jan Versteegh, Agnita Mur, Kees Goudswaard
Agnita Mur, lid College van Bestuur (m) in gesprek met dagvoorzitter Jan Versteegh (l) en Kees Goudswaard