Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Bijdrage leiderschapsgedragingen aan inclusieve politie

HOGESCHOOL LEIDEN - 18 juni 2019 - Onderzoeker Lise-Lotte Geutjes van het lectoraat Diversiteit van Hogeschool Leiden is gestart met haar promotie-onderzoek naar leiderschapsgedragingen en een inclusieve werkomgeving.

Hogeschool Leiden

Samen met de politie-eenheid Den Haag en de Vrije Universiteit werkt Geutjes aan een vijfjarig promotietraject, waarin zij onderzoekt welke leiderschapsgedragingen bijdragen aan een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en erkend voelt. Dit promotieonderzoek wordt gefinancierd door het NWO.

Bevorderen van een inclusieve werkomgeving

Een toename in diversiteit kan leiden tot een afname van gevoelens van inclusie. Daarom onderzoeken de drie partners de basiselementen die noodzakelijk zijn voor het creëren van een inclusieve werkomgeving. Leidinggevenden zijn hierin cruciaal. In het onderzoek kijkt Geutjes naar de sociale interactie tussen leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer en de invloed die dit heeft op het versterken van gevoelens van inclusie  . Op basis hiervan kunnen er concrete interventies plaatsvinden en handvatten worden aangereikt voor het bevorderen van een inclusieve werkomgeving. 

Studenten onderzoeken beeldvorming en beleving

Verschillende studenten van de opleidingen HRM en Communicatie zijn parallel aan dit grootschalige onderzoek gestart met hun afstudeeronderzoek. Zij kijken naar beeldvorming en beleving van inclusie binnen de ondersteunende teams, betrokkenheid bij het programma ‘Kracht van het verschil’ van politie-eenheid Den Haag, waarin zij de ambitie uitspreken om er voor iedereen te zijn, en het effect op de (inclusieve) werkcultuur en communicatieverbetering van dit programma binnen de organisatie. 
De eerste onderzoeksresultaten van Geutjes en de studenten zijn naar verwachting in augustus van dit jaar gereed en worden gepresenteerd tijdens het symposium Duurzaam organiseren op 21 november.