Deelnemers aan het Kennisdiner 2020 eten samen aan tafel

Over

Thema

Kennisdiner 2020 in het teken van inclusiviteit

18 maart 2020 - Van begin tot einde draaide het jaarlijkse kennisdiner van Hogeschool Leiden om inclusiviteit in de eigen hogeschool.

Op dinsdag 10 maart 2020 kregen de ongeveer zeventig deelnemers een gevarieerd menu voorgeschoteld: van de presentatie van de eerste onderzoeksresultaten naar dit thema tot een schets van de manier waarop de Universiteit Leiden te werk gaat.

Lector Saniye Çelik spreekt tijdens het kennisdiner 2020.
Lector Saniye Çelik spreekt tijdens het kennisdiner 2020

Onderzoek door lectoraat Diversiteit

De organisator van het diner was dit jaar het lectoraat Diversiteit, onderdeel van het kenniscentrum Duurzaam Organiseren van de faculteit Management & Bedrijf. Het lectoraat onderzoekt in opdracht van het College van Bestuur de beleving van inclusie onder medewerkers van de hogeschool. Dat het streven naar inclusiviteit geen modieuze hobby is, benadrukte bestuurder Joeri van den Steenhoven. 

Joeri van den Steenhoven - lid CvB Hogeschool Leiden

“Van nut en noodzaak van diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs is iedereen wel overtuigd. Het gaat er nu om hoe we dit met elkaar kunnen realiseren.”

Joeri van den Steenhoven - lid CvB Hogeschool Leiden

Inhoud kennisdiner

Lector Saniye Çelik onderstreepte de urgentie van het vraagstuk en stond stil bij de lessen die we kunnen trekken uit de praktijk van de publieke sector. Uit de eerste interviews in het kader van het onderzoek blijkt dat de belofte van de hogeschool om een leergemeenschap te zijn waar iedereen ertoe doet en erbij hoort, leeft. Er heerst een sfeer van openheid, waardering en laagdrempeligheid. Tegelijkertijd bestaat er behoefte aan een gezamenlijke vertaling van de ambities in een concrete aanpak. Ofwel: we willen graag, maar hoe dan?

Achterst rij v.l.n.r.: Deborah Yapp, Veronique van Miert, Laura de Heiden, Wessel Hamerslag, Nynke Wiekenkamp, Lise-Lotte Geutjes, Natasja Sabajo. Voorste rij v.l.n.r.: Danny Verweij, Jacqueline van Oijen, Saniye Çelik
Achterst rij v.l.n.r.: Deborah Yapp, Veronique van Miert, Laura de Heiden, Wessel Hamerslag, Nynke Wiekenkamp, Lise-Lotte Geutjes, Natasja Sabajo. Voorste rij v.l.n.r.: Danny Verweij, Jacqueline van Oijen, Saniye Çelik

Docent Commerciële Economie Koos Bossers nodigde zijn collega’s uit om na te denken over inclusie aan de hand van een improvisatiespel. Hij simuleerde situaties om iedereen in te sluiten, en dat bleek met zeventig aanwezigen nog een flinke opgave te zijn. Aya Ezawa, Diversity Officier van Universiteit Leiden, schetste hoe de universiteit diversiteit en inclusie bevordert en verschillen optimaal probeert te benutten. Zo heeft de universiteit bestuurlijke afspraken gemaakt om het aantal vrouwelijke hoogleraren te verhogen en wordt er door middel van training geïnvesteerd in de bewustwording en professionalisering van de medewerkers.

Tijdens het kennisdiner gingen collega’s met elkaar in gesprek over wat diversiteit en inclusie voor de hogeschool betekent en hoe iedereen er werk van kan maken. De inzichten die ter tafel kwamen, worden meegenomen in het onderzoek naar de inclusieve hogeschool. In totaal worden ruim veertig interviews gehouden. In april volgt een enquête onder alle medewerkers. Het onderzoek duurt tot september 2020.