Communicatie studenten aan het werk

Ruim 90% studenten Hogeschool Leiden na twee jaar een baan

Hogeschool Leiden maakt werk van transparantie over baankansen door cijfers te publiceren over het percentage studenten dat na de studie een baan vindt.

Scholieren en ouders kunnen zo een weloverwogen keuze maken voor een studie die de meeste zekerheid geeft op werk na afronding van de opleiding.

Onderzoek naar alumni van de opleiding Communicatie toont aan dat van alle studenten die in de periode tussen 2007 en 2013 de opleiding Communicatie afrondden, maar liefst 91% een baan heeft en 4% een vervolgstudie doet. "Dit is niet alleen een resultaat waarop de opleiding trots is, maar vooral een signaal aan scholieren en ouders dat deze studie toekomst biedt", stelt Anke van Vuuren, Faculteitsdirecteur Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden. "Scholen publiceren wel slagingsscores, maar uiteindelijk gaat het er vooral om dat je ook daadwerkelijk aan het werk kunt. Met een diploma thuis op de bank zitten, kan nooit de bedoeling zijn."

De hogeschool heeft onder leiding van docent Onderzoek, drs. Martien Schriemer, een methodiek opgesteld waarmee de arbeidssituatie van opleidingen kan worden bepaald. Van Vuuren: "We hebben deze methodiek uitgevoerd op de opleiding Communicatie. Transparantie over de arbeidssituatie na een studie kan heel bepalend zijn voor een juiste keuze van scholieren voor een opleiding."

Betere aansluiting bedrijfsleven

Van Vuuren: "Het is daarnaast een mogelijkheid om onderwijsprogramma's beter te laten aansluiten bij de praktijk van een beroep. Is het percentage studenten dat een baan vindt laag, dan sluit de opleiding blijkbaar onvoldoende aan bij de behoefte van werkgevers en is dat een kans om dat gat te dichten door het onderwijsprogramma grondig te herzien. Is het percentage hoog, dan weten we dat we op de goede weg zijn." 

Van de groep onderzochte studenten met een baan vond 35% deze baan binnen het functiegebied communicatie, nog eens 32% in marketing en sales, en 33% in niet-communicatiegerelateerde banen, maar die daar wel vaak een raakvlak mee hebben. Van Vuuren: "Ook de reputatie van de bedrijven waar onze studenten terecht komen, is een goede graadmeter voor de kwaliteit. Zo gaan ze aan de slag bij bedrijven zoals AkzoNobel, Achmea en Heineken."

Lees hier het hele onderzoeksrapport ( pdf, 277 KB ) naar de arbeidssituatie van alumni van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden met behulp van de profielen van LinkedIn.