De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Herbenoeming Sander van den Eijnden

5 maart 2020 - De Raad van Toezicht heeft Sander van den Eijnden per 1 maart 2020 voor een tweede termijn van vier jaar benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden.

De herbenoeming voor de duur van vier jaar (tot 1 maart 2024) volgde op een positief advies van de Gezamenlijke Vergadering (Ondernemings- en Studentenraad).

Sander van den Eijnden (1958) is sinds 1 maart 2016 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden. Voordat hij hier in dienst trad, was hij onder andere voorzitter College van Bestuur van de Open Universiteit (2012 - 2016) en directeur-bestuurder bij Nuffic (2005 - 2012).

Voorzitter CvB - Sander van den Eijnden.