Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Collegevoorzitter Sander van den Eijnden kondigt vertrek aan

7 januari 2021 - CvB-voorzitter Sander van den Eijnden neemt in september afscheid van Hogeschool Leiden. Van den Eijnden: “Ik zal de hogeschool en het onderwijs gaan missen, maar ik draag mijn taken vol vertrouwen over.”

Voorzitter CvB - Sander van den Eijnden.

Sinds maart 2016 is Sander van den Eijnden voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Leiden. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen. Sander zal beide functies per 1 september 2021 neerleggen. Op donderdag 7 januari heeft hij dat met alle medewerkers van Hogeschool Leiden gedeeld via een videoboodschap.

Sander van den Eijnden | voorzitter CvB

"Ik heb bijna 40 jaar van mijn werktijd besteed aan beleid en bestuur van het onderwijs. Dat is werkelijk mooi geweest. Ik zal de hogeschool en het onderwijs gaan missen, maar ik draag mijn taken vol vertrouwen over. Het gaat heel goed met Hogeschool Leiden en dat komt door jullie. De Raad van Toezicht zal een opvolger gaan zoeken en benoemen, daar is ook tijd voor. Tot 1 september ben ik gewoon aan het werk, ik hoop jullie in die tijd regelmatig te zien."

Sander van den Eijnden | voorzitter CvB

Rust en structuur

Frits Bakker, voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden, laat in een reactie weten dat hij Sanders beslissing begrijpt, maar ook betreurt.

Frits Bakker | voorzitter RvT

"Met Sander vertrekt immers straks een voorzitter die de hogeschool op uitstekende wijze heeft geleid. We staan er als hogeschool goed voor, en zonder iemand anders tekort te willen doen, hebben we dat voor een groot deel aan hem te danken. Met zijn bestuurskwaliteiten heeft hij rust en structuur gebracht, maar ook gezorgd dat iedereen scherp is op onze onderwijskwaliteit en waar we als hogeschool voor staan."

Frits Bakker | voorzitter RvT

De Raad van Toezicht laat weten dat de procedure voor de werving van een nieuwe CvB-voorzitter binnenkort zal starten.

Loopbaan

Voordat Sander van den Eijnden in 2016 bij de hogeschool aantrad, was hij onder andere voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit, directeur-bestuurder bij de Nuffic en van 2002 tot 2005 plaatsvervangend directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode 1986-2002 vervulde hij verschillende functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zoals directeur Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. Hij studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.