Het water naast de hogeschool

Over

Thema

College van Bestuur stuurt brief naar minister OCW

1 november 2016 - Vanwege de negatieve beoordeling met betrekking tot studiesucces is het CvB vorige week woensdag bij minister Bussemaker op gesprek geweest met een aantal vragen.

Het college heeft tevens de input van dit gesprek verwoord in een brief. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft vorige week haar oordeel over de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken aan de minister van OCW uitgebracht. Vanwege de negatieve beoordeling met betrekking tot studiesucces is het CvB vorige week woensdag bij minister Bussemaker op gesprek geweest met een aantal vragen. Het college heeft tevens de input van dit gesprek verwoord in een brief. In deze brief concludeert het CvB dat het negatieve oordeel ontoereikend en uiteindelijk unfair is. Op 15 november neemt de minister een definitieve beslissing over de uitgebrachte adviezen.

Bekijk de brief van het CvB ( pdf, 193 KB )