Hogeschool Leiden

Over

Thema

Studenten B&M verzamelen, analyseren en publiceren over paddenstoelen

9 juli 2020 - Derdejaarsstudenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (B&M) zijn de afgelopen twee jaar volop in de paddenstoelen gedoken.

Onder leiding van een deskundige, oud-docent Henk Breij, hebben zij deze verzameld en onder begeleiding van Ivo Horn zijn deze vervolgens moleculair biologisch geanalyseerd.

V.l.n.r. achterste rij: Henk Breij, Floris van Kampen, Bas Vooijs, Peter Verleg. Voorste rij: Khadiedjah Soeleman, Nafiesa Ibrahim.
V.l.n.r. achterste rij: Henk Breij, Floris van Kampen, Bas Vooijs, Peter Verleg. Voorste rij: Khadiedjah Soeleman, Nafiesa Ibrahim.

DNA barcoding 

De methode die gebruikt is wordt wereldwijd gebruikt om biodiversiteit in kaart te brengen en heet DNA barcoding. Deze methode is ook core-business bij Naturalis, dat betrokken was vanuit het lectoraat Biodiversiteit. Het werk is nu opgeschreven en gepubliceerd in een internationaal educatief open access tijdschrift op moleculair biologisch gebied om te delen met biologie docenten. Zeven studenten van Hogeschool Leiden zijn mede-auteur van het artikel. Ivo Licht toe:

Ik ben erg blij met de wetenschappelijke publicatie in Biochemistry and Molecular Biology Education. Ik wilde hier altijd al in publiceren vanwege het educatieve aspect van het tijdschrift en het wereldwijde gebruik en bereik ervan. Het is een enorme kennisbron waar je als docent onderzoeker veel kunt halen. Zeker waar het praktijkopdrachten betreft, kun je profiteren van de kennis die al is opgedaan. De studenten worden ook met naam en toenaam vermeld in de publicatie. Natuurlijk hebben ze mazzel dat ze nu al in zo’n publicatie staan opgenomen als serieus wetenschapper. Mooie exposure voor hen en de hogeschool!

Ivo Horn