Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Studenten en lectoraat onderzoeken cliëntervaringen kunstzinnige therapie

28 maart 2019 - Studenten van de opleiding Vaktherapie en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg werken samen om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten met kunstzinnige therapie.

Vaktherapie (ook wel kunstzinnige therapie) is een ervaringsgerichte therapie waarbij een cliënt uiting geeft aan wat er in hem of haar leeft, middels beeld, muziek of spraak en drama. Dit proces is gericht op het verkrijgen van inzicht en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en herstel.

Vaktherapeuten zien de werkzaamheid van hun behandeling terug in het werk en gedrag van de cliënt. Deze ervaringen zijn echter tot op heden nog weinig getoetst bij cliënten zelf. De Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën stimuleert daarom meer onderzoek naar de werkzaamheid van vaktherapie. Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden kijkt onder andere naar de ervaringen van vaktherapeuten, effectmetingen en cliëntervaringen. Op dit laatste thema gaan zij nu samenwerken met studenten van de hogeschool.

Hogeschool Leiden

Input voor zorgverzekeraars

Studenten van de opleiding Vaktherapie worden getraind in het afnemen, uitwerken en analyseren van interviews. Hierbij zijn docent-onderzoekers van het lectoraat betrokken. De studenten werken de komende maanden mee aan het project in het kader van hun afstuderen. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de ervaringen die cliënten hebben gehad bij hun vaktherapeutische behandeling. Zijn er bepaalde factoren die bijdroegen aan een positieve of negatieve ervaring? En bij welke elementen van de therapie hadden cliënten vooral baat?

Meer inzicht in de beleving van cliënten draagt bij aan een eenduidige en meer onderbouwde visie op de werkzaamheid van vaktherapie. Dit is waardevolle informatie voor zorgverzekeraars, maar ook voor verwijzend behandelaren, gemeenten, vaktherapeuten en cliënten zelf.

Het lectoraat is nog op zoek naar deelnemers voor het onderzoek. Heb jij kunstzinnige therapie gevolgd en zou je jouw ervaringen met ons willen delen? Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2019.