Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Interdisciplinaire samenwerking in ‘living lab’

9 juli 2020 - In een nieuwe samenwerking op het gebied van zorginnovatie, een zogenaamd ‘living lab’, pakt het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) samen met lectoraten van verschillende disciplines en zorginstellingen praktijkvragen op.

Het ‘living lab’ is opgericht door stichting Medical Delta. Hierin nemen patiënten, zorgprofessionals, bedrijven en enkele universiteiten deel aan de onderzoeken, die allemaal gericht zijn op (technologische) zorginnovatie.

Dr. Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg.

Het MDLL IMT geeft ons de mogelijkheid om technologische tools/oplossingen te ontwikkelen, testen en implementeren in samenwerking en co-creatie met hogescholen, universiteiten en de eindgebruikers (patiënten, zorgprofessionals, etc.). Een prachtige kans om de beroepspraktijk van Integrative Medicine, inclusief de antroposofische gezondheidszorg, te helpen innoveren.

Dr. Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg.

Integrale zorg 

Het lectoraat AG richt zich in deze samenwerking op ‘Integrative medicine’ of ‘integrale zorg’: de integratie van de ‘best of both worlds’ van traditionele en complementaire behandelwijzen met als doel het verantwoord op grotere schaal beschikbaar, toegankelijker en acceptabel te maken. In totaal heeft Medical Delta vier nieuwe living labs opgezet, waarbij het lectoraat AG onderdeel is van het ‘Medical Delta Integrative Medicine Technology’ (lab IMT).

Links: logo medical delta living lab. Rechts: foto Erik Baars

Lab richt zich op gezondheidsvragen 

Lab IMT richt zich op gezondheidsvragen door onderzoek te doen naar non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. Hoewel dit op steeds meer maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling kan rekenen, wordt het om verschillende redenen nog in beperkte mate in de zorg ingezet. Dit komt onder andere door een tekort aan betrouwbare en vindbare informatie over de (kosten)effectiviteit, de werkingsmechanismen en de veiligheid van Integrative Medicine én de ervaringen van patiënten ermee.

Testen van technologische oplossingen 

In lab IMT worden kansrijke technologische oplossingen getest voor de zorg van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Daardoor ontstaan uiteindelijk producten en diensten die beter aansluiten bij de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het probleem van de toenemende antibioticaresistentie. Het is van belang om, daar waar mogelijk, antibioticagebruik te verminderen. Lab IMT onderzoekt hoe eHealth oplossingen ontwikkeld en gebruikt kunnen worden bij de verantwoorde keuze voor natuurlijke geneesmiddelen bij infecties en verantwoord koortsmanagement. Ook bij chronische ziekten of pijnbestrijding liggen mogelijkheden voor technologische oplossingen vanuit Integrative Medicine. Zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers werken in het living lab samen om deze te vinden en te valideren.

Samenwerking onderzoekers, onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven 

De komende maanden zal als eerste stap veel aandacht worden besteed aan het bijeenbrengen van onderzoekers, onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven. Medical Delta vat de samenwerking zelf krachtig en helder samen:

Praktijkvragen vormen altijd de basis voor de publiek-private projecten die worden opgepakt en vooral de interdisciplinaire aanpak is kenmerkend. Gezondheidslectoren werken in de labs samen met technologielectoren van andere hogescholen. Het onderzoek wordt samen met eindgebruikers, zorginstellingen en bedrijven gedaan waarmee de living labs een maatschappelijke en economische impact hebben op de regio. Bovendien slaan de living labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.

Meer informatie over de living labs vind je op de website van Medical Delta.