Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Alumni Leiden bovengemiddeld tevreden

15 april 2019 - Afgestudeerde hbo’ers zijn in 2018 tevredener over hun baan dan het jaar daarvoor. Afgestudeerden aan Hogeschool Leiden zijn zelfs bovengemiddeld tevreden.

Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.

De onderwijssector springt dit jaar in het oog. Hier is de hoogste stijging in baantevredenheid. In 2017 blikte 74% van de pas afgestudeerde leraren met tevredenheid terug op het eerste werkjaar. In 2018 was 79% tevreden over het werk. Ook zijn minder pas afgestudeerde leraren op zoek naar ander werk (7% t.o.v. 16% in 2016).

79% kiest weer voor Hogeschool Leiden

Afgestudeerden die een opleiding aan Hogeschool Leiden hebben gedaan zijn daarover bovengemiddeld tevreden: 79% van de afgestudeerden aan Hogeschool Leiden zou weer voor dezelfde opleiding aan Hogeschool Leiden kiezen. Landelijk ligt dit percentage lager (71%). Ook zou 75% van de studenten een opleiding aanraden aan familie en/of vrienden (t.o.v. 71% landelijk).

Werkloosheid licht gestegen, wel sneller aan het werk

De dalende trend in werkloosheid onder afgestudeerden zette in 2018 alleen voor afgestudeerden van deeltijdopleidingen door. Voor de andere opleidingsvormen waren op het moment van afname van de enquête iets meer afgestudeerden op zoek naar betaald werk dan het voorgaande jaar (3,6% ten opzichte van 3,2% in 2017). Het aantal werklozen is onder afgestudeerden van Hogeschool Leiden overigens lager dan landelijk (1,9% ). Tegelijkertijd is het aantal werkenden dat binnen 3 maanden na afstuderen een baan heeft gevonden juist gestegen van 87% naar 90%. Dat werk is bovendien vaker op hbo-niveau (ruim 81%). De baankwaliteit is op bepaalde aspecten verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Zo verdient de hbo’er een hoger uurloon (€ 15,04 tegenover € 14,89 in 2017) en heeft hij vaker een vast contract (51% tegenover 44% in 2017). Daarnaast is 76% is positief tot zeer positief over aansluiting opleiding en baan en heeft ruim  3 op de 4 afgestudeerden (78%) een baan in het eigen vakgebied.

Afgestudeerde technici verdienen het meest en hebben vaker vast contract

Hbo’ers die een technische studie hebben gevolgd verdienen anderhalf jaar na afstuderen gemiddeld het meest, € 2588,- bruto per maand. 59% heeft een vaste aanstelling, terwijl dit gemiddeld 51% is bij afgestudeerden (voltijd). Ook werken ze het meest aantal uren per week (38 uur t.o.v. 34 uur gemiddeld).

Alle cijfers Hogeschool Leiden

In de factsheet over Hogeschool Leiden ( pdf, 97 KB ) wordt naast een vergelijking met het voorgaande jaar, ook steeds vergeleken met 'het landelijk vergelijkbare gemiddelde'. Daarbij worden de landelijke cijfers herwogen naar de samenstelling van het opleidingsaanbod (op CROHO-niveau) van onze hogeschool.

Over de HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University. Gedetailleerde informatie kunt u vinden op onze website via de kennisbank ‘Feiten en Cijfers’. In de HBO-Monitor 2018 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2016/2017 centraal. Eind 2018, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 24.000 respondenten de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. De respons is daarmee circa 36% van de benaderde afgestudeerden. Het gaat hierbij om studenten die afgestudeerd zijn aan een associate degree-, bachelor- of masteropleiding.