Het Bio Science Park in Leiden

Over

Thema

Afstuderen in Applied Science – Kan dat ook anders?

24 april 2020 - Afstuderen is de belangrijkste toets van een hbo-opleiding. Voor de opleidingen binnen het domein Applied Science houdt dit in dat de student een (onderzoeks)stageloopt, een verslag schrijft en een presentatie houdt.

Maar kan – of mag – dat ook anders? Marja Krosenbrink, opleidingsmanager Chemie Hogeschool Leiden, werkte intensief mee aan de handreiking van stichting Domein Applied Science (DAS). 

'De professional centraal', waarmee hogescholen samen met het werkveld aan de slag kunnen om afstudeerprogramma’s en toetsing vorm te geven die beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Wij streven ernaar om starters af te leveren die klaar zijn voor een carrière in het werkveld. Tijdens het landelijke overleg van DAS waarin hogescholen en branche- en beroepsverenigingen met elkaar afstemmen in welke mate het onderwijsaanbod aansluit op de behoeften van het werkveld, werd duidelijk dat de toetsing van het eindniveau niet altijd in overeenstemming is met de toekomstige werkzaamheden van de afstudeerder.

Marja Krosenbrink

Het blijkt dat er nu veel nadruk, tijd en energie gaat naar het eindverslag, terwijl maar weinig hbo'ers hier na hun afstuderen nog mee te maken krijgen. Om een kwalitatieve goede borging te hebben, is binnen DAS gekeken hoe de meting van het eindniveau kan worden bekeken en gemeten.

Wij hebben aan de hand van een literatuuronderzoek en sessies met het werkveld geconcludeerd dat opleidingen het eindniveau van een student ook kunnen beoordelen aan de hand van beroepsproducten, een portfolio of het uitvoeren van typische beroepshandelingen. In de handreiking doen we een voorzet hoe de opleidingen hier invulling aan kunnen geven en welke vervolgacties zij moeten zetten.

Marja Krosenbrink

Meer informatie

Benieuwd naar de inhoud van 'De professional centraal'? Bekijk de handreiking (pdf).