Hogeschool Leiden

Over

Thema

Studenten ontwikkelen hun grondhouding in masterclass

15 november 2022 - Eerstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie volgen in periode 2 de masterclass De Grondhouding, mede-ontwikkeld door lector Jan Dirk de Jong (Aanpak Jeugdcriminaliteit). De lessen gaan over de rol van persoonlijke bejegening.

De grondhouding is de persoonlijke instelling van een professional en hoe deze bepalend is voor iemands (professionele) gedrag. In het bijzonder gaat de masterclass in op hoe de professional contact maakt met cliënten en collega’s. Een grondhouding is deels persoonlijk (wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet) maar bestaat deels ook uit aspecten die geleerd kunnen worden door ervaring op te doen. De module richt zich op het verhogen van het bewustzijn van de eigen grondhouding en het belang ervan in de samenwerking met anderen.

Hoe dit er in de praktijk uitziet? Bekijk onderstaande video waarin Jan Dirk de Jong zelf vertelt hoe je de grondhouding toepast in het contact leggen.

Lector Jan Dirk de Jong heeft de originele module De Grondhouding ontwikkeld met interventiespecialist Samuel Reiziger. Deze module werd aangeboden aan inmiddels meer dan 250 professionals uit verschillende disciplines. Die varieerden van de oorspronkelijke doelgroep casusregisseurs van multiprobleem-huishoudens, tot nieuwe groepen zoals de ambtenaren die de afhandeling moeten doen in contact met gezinnen uit de Toeslagen-affaire, en medewerkers van de afdeling Inburgering die statushouders begeleiden onder hoge maatschappelijke en organisatorische druk.

Meer weten? Ga naar het overzicht van publicaties van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit.