De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Getalenteerde studenten ontvangen Holland Scholarship

24 juni 2015 - Hogeschool Leiden heeft deze week beurzen toegekend aan vijf studenten die in het studiejaar 2015/2016 naar het buitenland gaan voor stage of studie.

Hogeschool Leiden heeft deze week beurzen toegekend aan 5 studenten die in het studiejaar 2015/2016 naar het buitenland gaan voor stage of studie. Een selectiecommissie heeft naar aanleiding van 18 schriftelijke aanvragen en een ronde selectiegesprekken 5 getalenteerde studenten beloond met deze Holland Scholarship van het Ministerie van OC&W, aangevuld met een toelage uit de Go-Outside- Europe-Scholarship van Hogeschool Leiden. De vijf studenten zijn:

Sytze Jorritsma Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek  Basil Hetzel Institute for Translational Medicine in Adelaide, Australië
Salar Azizian  Fysiotherapie  Basil Hetzel Institute for Translational Medicine in Adelaide, Australië
Anouk Spruit  Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek  Garvan Institute of Medical Research, Sydney, Australië
Kim de Groot  Fysiotherapie Advance Rehabilitation Centre, Sydney, Australië
Ruth van Sommeren  Pabo Adak Public School, Verenigde Staten

Zij ontvangen allemaal de Holland Scholarship Beurs van € 1.250 plus een toelage van € 250 per maand vanuit de GOES-beurs, oplopend tot maximaal € 2.500 per student. 

De Holland Scholarship is een beurs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bestemd voor talentvolle studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek willen doen buiten Europa. De GOES-beurs van Hogeschool Leiden is bestemd voor dezelfde categorie studenten. Tot en met 2014 reikte Hogeschool Leiden jaarlijks 6 GOES-beurzen uit. De combinatie met de HS-beurs betekent dat er jaarlijks 10 beurzen kunnen worden uitgereikt. De volgende beursronde heeft als deadline 1 december 2015. Informatie hierover is beschikbaar op intranet en later dit jaar in deze nieuwsbrief.