Hogeschool Leiden

‘Oneens met de korting voortkomend uit krampachtige prestatieafspraken’

We zijn blij dat de minister ziet dat we hard hebben gewerkt en daarin ook heel veel hebben bereikt. Dat ze zich dan toch gedwongen voelt ons onderwijsbudget te korten, toont aan hoe krampachtig de prestatieafspraken zijn geworden.

Hogeschool Leiden respecteert afweging minister

Hogeschool Leiden heeft de afgelopen weken met de minister gesproken over het advies van de Review Commissie. In onze brief van 1 november jl. aan de minister van OCW hebben we uitgelegd waarom we het met dat advies oneens zijn. Inmiddels heeft de minister een besluit genomen.

We zijn blij dat de minister ziet dat Hogeschool Leiden hard heeft gewerkt om kwaliteit en studiesucces te verbeteren en daarin ook heel veel heeft bereikt. Dat ze zich dan toch gedwongen voelt ons onderwijsbudget te korten, toont aan hoe krampachtig de prestatieafspraken zijn geworden. Dat de minister die korting vervolgens maar gedeeltelijk doorvoert is een welkom gebaar, dat recht doet aan de inzet van onze docenten en andere medewerkers. Maar het blijft enorm zuur dat we in 2017 minder geld krijgen voor onderwijs dan andere hogescholen.

We zijn het oneens met het advies van de Review Commissie. Die heeft niet voldoende serieus gekeken naar het verhaal achter de cijfers. We zijn het daarom ook niet eens met de korting. We respecteren de afweging die de minister maakt en we willen onze energie besteden aan onze opdracht, goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs.